การวางแผนชีวิต
การวางแผนชีวิต

การวางแผนชีวิต

การวางแผนชีวิต การวาดภาพเพื่อวางแผนชีวิตเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะการใช้รูปวาดนั้นทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของเป้าหมายชีวิตที่ต้องการได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล บทความของเราวันนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับตัวอย่างการวางแผนชีวิตด้วยรูปวาด ไดอะแกรม และแบบจำลองในแบบต่างๆ กัน

ชีวิตคือการเดินทาง

เราสามารถคิดว่าชีวิตคือการเดินทาง จินตนาการว่าเป้าหมายที่ต้องการเป็นอย่างไร และคิดถึงเหตุการณ์สำคัญที่เราต้องเจอระหว่างการเดินทาง ไปยังเป้าหมายนั้น นอกจากนี้เรายังสามารถวาดรูปอุปสรรคต่าง ๆ

ในเส้นทางของเราเพื่อคิดหาวิธีแก้ไขและเขียนแนวทางเหล่านั้น ไว้รอบ ๆ อุปสรรค นี่เป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยม สำหรับการหาทางเอาชนะอุปสรรค การไปให้ถึงเป้าหมายชีวิต และมองหาว่าเราจะเดินไปทางไหนต่อในอนาคต

                                                                                                                                           

ลูกศร

การวางแผนชีวิตด้วยลูกศร คือการเรียบเรียงเหตุการณ์ ที่เราคิดว่าควรเกิดขึ้นก่อน-หลังตามลำดับจนนำไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ลองคิดดูว่าเราต้องทำอะไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย สิ่งไหนควรทำก่อนและต้องทำอะไรต่อจากนั้น ทำอย่างต่อเนื่อง จนเราสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในที่สุด

ทางแยก

แน่นอนว่าชีวิตไม่ใช่การเดินทาง อันเรียบง่าย มันเต็มไปด้วยการตัดสินใจ บางครั้งคงดีกว่าถ้าเราสามารถมองเห็นความแตกต่า งและความเป็นไปได้หลายๆ แบบเมื่อเลือกจะตัดสินใจทำอะไร มองว่าผลลัพธ์ จะออกมาอย่างไร แล้วเลือกว่าเราชอบตัวเลือกไหนที่สุด เพื่อกาวต่อไปข้างหน้า

หากเรากำลังเจอกับสถานการณ์ ที่ต้องตัดสินใจระหว่างทาง เลือกหลายแบบ ไดอะแกรมง่ายๆ อย่างการวาดทางแยก พร้อมทั้งใส่หัวข้อหลักเป็นการตัดสินใจแต่ละแบบพร้อมรายละเอียดผลลัพธ์ที่คาดวาจะตามมา การวาดไดอะแกรมลักษณะนี้จะ ทำให้เรามองเห็นผลของการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และทำให้เลือกทางที่คิดว่าเราชอบหรือคุ้มค่าที่สุดได้ง่ายขึ้น

                                                                                                                         

แผนที่ความคิดและไดอะแกรมอื่นๆ

ช่วงเวลา (Timelines)

การวาดไดอะแกรมแบบช่วงเวลา เป็นตัวช่วยชั้นดีในการจดจำ เพราะเราสามารถเติมเต็มช่องว่างต่างๆ บนเส้นเวลาได้ตามต้องการ นอกจากนี้เรายังสามารถเส้นเวลารูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เส้นตรงได้อีกด้วย เช่น วาดในรูปแบบก้นหอยเพื่อเน้นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดและค่อยๆ กระจายออกไป จนถึงเป้าหมายที่ต้องการ 

ไดอะแกรมหน้าต่าง 4 บาท (Strengths, weaknesses, opportunities, threats)

ไดอะแกรม SWOT เป็นไดอะแกรมที่เราคุ้นเคยและนิยมใช้กันมากในการเรียนบริหารจัดการ มันมีประโยชน์ในการพัฒนาตัวเอง เมื่อเราได้รับรู้จุดแข็ง จุดอ่าน โอกาส และอุปสรรคที่เราต้องเผชิญ  

                                                                                                                                     

การวิเคราะห์ก่อน-หลังเสียชีวิต (Pre-mortem and post-mortem analyses)

การมองภาพชีวิตก่อนและหลังความตายของเรา วิเคราะห์สิ่งที่อาจเกิดขึ้น และสิ่งที่อาจทำผิดพลาด ก็เป็นอีกหนึ่ง ตัวอย่างการวางแผน ชีวิตด้วยเช่นกัน

นี่เป็นเพียงบางตัวอย่างในการใช้รูปวาด เพื่อการวางแผนชีวิต มันทำให้เรามองเห็นภาพ รวม สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจเลือกเส้นทาง ที่คิดว่าดีที่สุดได้ง่ายขึ้น เพื่อนำไปสู่เป้าหมายตามที่เราต้องการในที่สุด

ความหมายและความสำคัญของคำที่เกี่ยวข้อง
คำที่เกี่ยวข้องที่นักเรียนควรทำความเข้าใจ มีดังนี้

5.1.1 การวางแผนชีวิต
การวางแผนชีวิต หมายถึง แนวทางหรือข้อกำหนดในการปฏิบัติของบุคคลด้วยวิธีการเหมาะสมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของชีวิต ในแต่ละช่วงตามที่กำหนดไว้
หากพิจารณาพื้นฐานทั่วไปในแนวทางปฏิบัติเพื่อการดำเนินชีวิตของคนเรา มีหลายเรื่องที่ถือว่าเป็นรูปแบบของการวางแผนชีวิต

เช่น การวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การวางแผน เกี่ยวกับการศึกษา การวางแผนในการประกอบอาชีพ หลังสำเร็จการศึกษา หรือการวางแผน ในการสร้างครอบครัวในอนาคต ซึ่งรูปแบบการวางแผนต่าง ๆ เหล่านี้มีความจำเป็นที่คนเราจะต้องรู้จัก และนำไปใช้ปฏิบัติ เพราะการวางแผน ชีวิตที่ดีมีความสำคัญ และส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ของคนเราดังจะเห็นได้ จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต

โดยทั่วไปมักพบว่ามีพื้นฐานมาจากการรู้จักที่จะวางแผนชีวิตของตนเองอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งตรงข้ามกับบุคคลที่ไม่รู้จักวางแผนชีวิต หรือวางแผนชีวิตที่ไม่ดีพอมักจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต หรือไปไม่ถึงเป้าหมายของชีวิตที่ตั้งไว้ได้ เช่น หากไม่รู้จักที่จะวางแผนใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมกับสภาพทางด้านเศรษฐกิจ

หรือหากอยู่ในฐานะของนักเรียนหรือนักศึกษา หากไม่รู้จักที่จะวางแผนจัดระบบหรือเวลาในการศึกษาของตนให้มีความเหมาะสมแล้ว ย่อมจะส่งผลให้ประสบกับปัญหาในการศึกษาหรือไม่ประสบผลสำเร็จในการศึกษาได้
ดังนั้นการวางแผนชีวิตจึงมีความสำคัญและเป็นตัวชี้วัดถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งไว้ได้

5.1.2 การสร้างครอบครัว
การสร้างครอบครัว มีความหมายอยู่ 2 นัย ประกอบด้วย
นัยที่ 1 หมายถึง การวางแผนชีวิตของบุคคลในการเลือกใช้ชีวิตกับคู่ครอง เพื่อสร้างครอบครัวร่วมกัน หรือ
นัยที่ 2 หมายถึง การวางแผนชีวิต เพื่อสร้างความสมบูรณ์และความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับครอบครัวที่ตนเป็นสมาชิก
การสร้างครอบครัวไม่ว่าจะเป็นความหมายตามนัยที่ 1 ซึ่งเป็นสถานภาพของการสร้างครอบครัวโดยการเลือกใช้ชีวิตคู่ หรือนัยที่ 2 ซึ่งเป็นสถานภาพของการสร้างครอบครัว โดยการเลือกใช้ชีวิตเป็นโสดก็ตาม

การสร้างครอบครัวก็มีความสำคัญ ทั้งต่อบุคคล และสังคม เพราะครอบครัวประกอบ ด้วยกลุ่มคน และเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคม หากครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่มีคุณภาพย่อมจะเป็นตัวบ่งชี้อีกประการหนึ่งว่า

คนใดครอบครัวและสังคมที่ครอบครัว นั้นตั้งอยู่เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ด้วยเช่นกัน ในทางตรงข้ามจะแสดงให้เห็นว่า คนและสังคมนั้นมีความด้วยคุณภาพ ด้วยเช่นกัน
ดังนั้น การสร้างครอบครัวจึงมีความสำคัญ ต่อบุคคล และสังคมในภาพรวมด้วย

5.1.3 การกำหนดเป้าหมาย ของชีวิต
การกำหนดเป้าหมายของชีวิต หมายถึง ความคาดหวังในความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละช่วง โดยมีเป้าหมาย เพื่อความสำเร็จของชีวิต และความสุขของชีวิตครอบครัว
การกำหนดเป้าหมาย ของชีวิตมีความสำคัญต่อบุคคลและการสร้างชีวิตครอบครัว เพราะการกำหนดเป้าหมายของชีวิตเปรียบเสมือนการวางเส้นทางในการดำเนินชีวิตที่บุคคลหรือคู่สมรสร่วมกันวางแผนไว้

ซึ่งถือว่าเป็นแรงกระตุ้นหรือการสร้างเสริมให้เกิดกำลังใจ ในการปฏิบัติร่วมกัน
หลักการสำคัญของการกำหนดเป้าหมายของชีวิต ของชีวิตที่ดีควรใช้หลักที่ว่า “บุคคลหรือคู่สมรสควรกำหนดเป้าหมาย ของชีวิตในทิศทาง ที่เป็นไปได้ หรือมีความสามารถที่จะกระทำได้ไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป เพราะการกำหนดเป้าหมาย ของชีวิตที่ไกลความเป็นจริง อาจส่งผลให้เกิดความท้อแท้แต่การนำมาใช้ปฏิบัติ

แต่หากต่ำเกินไป หรือง่ายเกินไปอาจไม่เกิดแรงกระตุ้นในความต้องการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายที่วางไว้”
ดังนั้น การกำหนดเป้าหมาย ของชีวิตจึงเป็นอีกปัจจัย หนึ่งที่มีความสำคัญ ต่อการวางแผนชีวิต และการสร้างครอบครัว ของตนเอง


 • ดูว่าอะไรคือสิ่งที่มีความหมายสำหรับคุณ.
   การวางแผนให้ชีวิตตัวเองนั้นอาจจะเป็นงานที่ดูน่ามึนงงสำหรับคุณ เพราะว่าเวลาที่คุณกำลังจะวางแผนให้ชีวิต มันมักจะมีด้านต่างๆ มากมายของชีวิตที่คุณต้องเอามาพิจารณาหรือตัดสินใจ และเพื่อที่จะได้ไอเดียว่าตัวเองอยากจะให้อนาคตเป็นแบบไหน
 • มันจะช่วยได้มากหากคุณใช้เวลาสักพัก ค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่มีความหมายสำหรับคุณและสามารถที่จะมาเติมเต็มให้กับชีวิตคุณได้ ซึ่งก็มีคำถามบางประเภทที่จะช่วยให้คุณคิดได้ว่าตัวคุณเองอยากจะให้ชีวิตเป็นไปในทิศทางไหน โดยตัวอย่างคำถามเหล่านั้น มีดังนี้
  • สำหรับคุณนั้น ความสำเร็จมีลักษณะแบบไหน? ใช่ตำแหน่งทางหน้าที่การงานที่มั่งคงหรือจำนวนเงินที่ได้หรือเปล่า? ใช่การที่ตัวเองสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ออกมาหรือไม่? หรือใช่การมีครอบครัวเป็นของตัวเองหรือเปล่า?
  • ชีวิตของคุณจะเป็นยังไง หากคุณมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงมันเดี๋ยวนั้น? ในตอนนั้นคุณจะอยู่ที่ไหน? คุณจะทำอาชีพอะไร? คุณจะใช้เวลาของตัวเองยังไง? และคุณจะใช้เวลาอยู่กับใคร?
  • คุณชื่นชอบชีวิตของใครเป็นการส่วนตัว? เส้นทางชีวิตในลักษณะไหนของพวกเขาที่มาดึงดูดความสนใจในตัวคุณ?
  • ตัวอย่างของคำกล่าวเชิงวิสัยทัศน์ก็อย่างเช่น ชีวิตของฉันประสบความสำเร็จก็เพราะว่าฉันเป็นเจ้านายตัวเอง ในทุกๆ วันฉันรู้สึกถึงความเป็นอิสระ และฉันได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง
 • นอกจากนี้ฉันได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวด้วย
  • เนื่องจากว่าการวางแผนให้ชีวิตตัวเองในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น อาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก แต่คุณสามารถใช้ประโยคคำกล่าวเหล่านี้มาเป็นหลักการหรือแนวทางให้กับตัวเอง
 • ในขณะที่คุณกำลังพยายามที่จะร่างแผนชีวิตให้ตัวเองอยู่ และจำไว้เสมอว่าไม่ว่าจะเป็นงาน สถานที่ หรือเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่ มันมักจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ตราบใดที่วิสัยทัศน์ที่เป็นแนวทางของคุณหรือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณยังอยู่ในขั้นตอนของการทำให้สำเร็จอยู่ย่างช้าๆ . แผนของคุณอาจจะไม่เป็นไปอย่างราบรื่นนัก เพราะไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นตามที่ได้วางแผนหรือคาดการณ์ไว้หรอก และชีวิตนั้นก็มักจะเต็มไปด้วยเส้นโค้ง ทิศทางที่สลับสับเปลี่ยน และโอกาสใหม่ๆ มากมาย
 • นอกจากนี้ชีวิตก็ยังเต็มไปด้วยความล้มเหลวเช่นกัน แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องยอมแพ้นะ เพราะฉะนั้น เตรียมตัวให้พร้อมที่จะลงมือทำไปทีละก้าว และเรียนรู้จากการกระทำและประสบการณ์ที่ได้มาในขณะที่คุณกำลังเดินทางเข้าใกล้เป้าหมาย
  • ในบางครั้งมันก็อาจจะมีบ้างที่ชีวิตคุณจะเดินไปเจอทางตัน คุณอาจจะไปลงเอยกับงานที่คุณคิดว่ามันน่าจะนำพาคุณไปยังที่ๆ ดีกว่าเดิม แต่จริงๆ มันกลับไม่ได้พาคุณไปไหนเลย หรือไม่ความสัมพันธ์หรือครอบครัวของคุณก็อาจจะมาดึงคุณให้ออกจากเส้นทางสู่เป้าหมายอยู่พักหนึ่ง
  • แต่ขอแค่ให้คุณจำไว้ว่ามันไม่มีกำหนดเวลาตายตัวหรอก เพราะฉะนั้น ให้คุณค่อยๆ พัฒนาเส้นทางสู่เป้าหมายและเรียนรู้จากทุกอุปสรรคหรือทางตันที่คุณเจอ รวมถึงเรียนรู้จากการพัฒนาครั้งใหม่ในชีวิตตัวเองด้วย

สนับสนุนโดย Joker Slot , Sa game , Sexy Game , Joker Game , UFABET 72 , Esport , Sa gaming , Sexy
gaming , Sa gaming , joker gaming , Joker slot , Slot game , Joker slot , Joker slot

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่ OBAMA

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Related Post