“นกน้อยทำรังแต่พอตัว”
“นกน้อยทำรังแต่พอตัว”

“นกน้อยทำรังแต่พอตัว” 

“นกน้อยทำรังแต่พอตัว” 

 • ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง
 • จากข้อความต่อไปนี้ตรงกับสํานวนข้อใด
 • สำนวนในข้อใดต่างจากพวก
 • สำนวนใดเหมาะสมที่จะเติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้

สำนวน คือ ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อ กันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ จำนวนคำในสำนวนมีตั้งแต่ 2-12 คำ

ตัวอย่างสำนวนไทย เช่น

สำนวนไทย 2 คำ – “แก้เผ็ด” ในภาษาไทยแปลว่า การกระทำตอบแก่ ผู้ที่เคยทำความเจ็บปวดให้แก่ตนเองไว้

สำนวนไทย 3 คำ – “ไก่รองบ่อน” ในภาษาไทยแปลว่า ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรองจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้

สำนวนไทย 4 คำ – “เต่าใหญ่ไข่กลบ” ในภาษาไทยแปลว่า ทำอะไรเป็นพิรุธแล้วพยายามกลบเกลื่อนไม่ให้ใครรู้

สำนวนไทย 5 คำ – “ขว้างงูไม่พ้นคอ” ในภาษาไทยแปลว่า ทำอะไรแล้วผลร้ายกลับมาสู่ตนเอง

สำนวนไทย 6 คำ – “ตื่นแต่ดึกสึกแต่หนุ่ม” ในภาษาไทยแปลว่า เร่งรัดทำการงานให้เหมาะสมแก่วัยและเวลา

สำนวนไทย 7 คำ – ในภาษาไทยแปลว่า เป็นผู้น้อยต้องทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตน ใช้กับการประมาณตนหรือการใช้เงิน

สำนวนไทย 8 คำ – “มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก” ในภาษาไทยแปลว่า พูดจาตลบตะแลงพลิกแพลงไปมาจนจับคำพูดไม่ทัน

สำนวนไทย 10 คำ – “เข้าป่าอย่าเสียเหมืองเข้าเมืองอย่าเสียขุน” ในภาษาไทยแปลว่า อย่าเสียโอกาส ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และโอกาส

สำนวนไทย 12 คำ – “ปลูกเรือนตามใจ ผู้อยู่ ปลูกอู่ตามใจผู้นอน” ในภาษาไทยแปลว่า ทำตามความพอใจของผู้ที่จะได้รับผลโดยตรง

เมื่ออ่านบทความนี้คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานและคุณสมบัติที่อยู่เบื้องหลัง PyThaiNLP ตามเอกสารอย่างเป็นทางการ PyThaiNLP ให้

“ …ฟังก์ชัน NLP มาตรฐานสำหรับภาษาไทยเช่นการติดแท็กบางส่วนของคำพูดการแบ่งหน่วยภาษา (พยางค์คำหรือประโยค)”

 • ข้อใดใช้สำนวนไม่ถูกต้อง
 • จากข้อความต่อไปนี้ตรงกับสํานวนข้อใด
 • สำนวนในข้อใดต่างจากพวก
 • สำนวนใดเหมาะสมที่จะเติมในช่องว่างของข้อความต่อไปนี้

สำนวนคืออะไร?

สำนวน คือ ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้ว มีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่ จำนวนคำในสำนวนมีตั้งแต่ 2-12 คำ

ตัวอย่างสำนวนไทย เช่น

สำนวนไทย 2 คำ – “แก้เผ็ด” ในภาษาไทยแปลว่า การกระทำตอบแก่ผู้ที่เคยทำความเจ็บปวดให้แก่ตนเองไว้

สำนวนไทย 3 คำ – “ไก่รองบ่อน” ในภาษาไทยแปลว่า ผู้ที่อยู่ในฐานะตัวสำรองจะเรียกมาใช้เมื่อไรก็ได้

สำนวนไทย 4 คำ – “เต่าใหญ่ไข่กลบ” ในภาษาไทยแปลว่า ทำอะไรเป็นพิรุธแล้วพยายามกลบเกลื่อนไม่ให้ใครรู้

สำนวนไทย 5 คำ – “ขว้างงูไม่พ้นคอ” ในภาษาไทยแปลว่า ทำอะไรแล้วผลร้ายกลับมาสู่ตนเอง

สำนวนไทย 6 คำ – “ตื่นแต่ดึกสึกแต่หนุ่ม” ในภาษาไทยแปลว่า เร่งรัดทำการงานให้เหมาะสมแก่วัยและเวลา

สำนวนไทย 7 คำ – “นกน้อยทำรังแต่พอตัว” ในภาษาไทยแปลว่า เป็นผู้น้อยต้องทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตน ใช้กับการประมาณตนหรือการใช้เงิน

สำนวนไทย 8 คำ – “มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก” ในภาษาไทยแปลว่า พูดจาตลบตะแลงพลิกแพลงไปมาจนจับคำพูดไม่ทัน

สำนวนไทย 10 คำ – “เข้าป่าอย่าเสียเหมืองเข้าเมืองอย่าเสียขุน” ในภาษาไทยแปลว่า อย่าเสียโอกาส ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และโอกาส

สำนวนไทย 12 คำ – “ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ปลูกอู่ตามใจผู้นอน” ในภาษาไทยแปลว่า ทำตามความพอใจของผู้ที่จะได้รับผลโดยตรงภาษิตคืออะไร?

ภาษิต คือ ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านาน มีความหมาย ภาษิตมักจะเป็นคติสอนใจเชิงสร้างสอน

ตัวอย่างภาษิตในภาษาไทย เช่น

“กงเกวียนกำเกวียน ในภาษาไทยแปลว่า กรรมสนองกรรม

“ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว” ในภาษาไทยแปลว่า ผู้ที่ทำดีย่อมได้ดี ผู้ที่ทำชั่วย่อมได้ไม่ดี

“ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน” ในภาษาไทยแปลว่า ทำการใดๆควรพยายามด้วยตนเอง

“อย่าข่มเขาโคขึ้นให้กินหญ้า” ในภาษาไทยแปลว่า บังคับหรือข่มให้ผู้อื่นทำตาม

“น้ำขึ้นให้รีบตัก” ในภาษาไทยแปลว่า เมื่อมีโอกาสให้รีบฉวยโอกาสไว้

“ตัดไฟแต่ต้นลม” ในภาษาไทยแปลว่า ตัดต้นเหตุเพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลาม

บทช่วยสอนนี้มี 3 ส่วน:

คำพังเพย คือ ถ้อยคำหรือข้อความที่ กล่าวสืบต่อกันมาช้านาน คำพังเพยมักจะเป็นกลางๆ เพื่อให้ตีความในเชิงติชมหรือแสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างคำพังเพยในภาษาไทย เช่น

“กระต่ายตื่นตูม” ในภาษาไทยแปลว่า ตื่นตกใจไปก่อนทั้งๆที่ยังไม่ได้สำรวจ

น้ำถึงไหนปลาถึงนั่น” ในภาษาไทยแปลว่า มีสิ่งใดดึงดูดใจก็จะมีคนตามไป

ทำนาบนหลังคน” ในภาษาไทยแปลว่า การเอารัดเอาเปรียบเบียดบังกำไรจากผู้อื่น

ถี่รถตาช้าง ห่างลอดตาเล็น” ในภาษาไทยแปลว่า ดูเหมือนจะรอบคอบแต่ไม่ละเอียดถี่ถ้วน

“ขายผ้าเอาหน้ารอด” ในภาษาไทยแปลว่า ยอมเสียสละของมีค่าเพื่อรักษาชื่อเสียงหน้าตาของตน

กระดูกร้องไห้” ในภาษาไทยแปลว่า การจับฆาตกรมาลงโทษหลังบังเอิญพบหลักฐาน

 1. ติดตั้ง
 2. การนำไปใช้
 3. สรุป

ไปที่หัวข้อถัดไป และเริ่มติดตั้งโมดูลที่จำเป็น1. การตั้งค่า

ขอแนะนำอย่างยิ่งให้สร้างสภาพแวดล้อมเสมือนก่อนที่คุณจะดำเนินการติดตั้งต่อไป คุณสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายด้วยการติดตั้ง pip

pip ติดตั้ง pythainlp

หากคุณมีแพ็กเกจอยู่แล้วและต้องการอัปเดตให้รันคำสั่งต่อไปนี้

pip ติดตั้ง -U pythainlp

ฟังก์ชันบางอย่างจำเป็นต้องมีแพ็คเกจเพิ่มเติมซึ่งสามารถติดตั้งได้ดังต่อไปนี้:

pip ติดตั้ง pythainlp [package1, package2, ... ]

รายการ co m plete มีดังต่อไปนี้:

 • attacut – เพื่อรองรับ Attacut โทเค็นที่รวดเร็วและแม่นยำ
 • icu – สำหรับ ICU, International Components for Unicode, รองรับการทับศัพท์และ tokenization
 • ipa – สำหรับ IPA, สัทอักษรสากลรองรับการทับศัพท์
 • ml – เพื่อรองรับรุ่น ULMFiT สำหรับการ จำแนกประเภท
 • thai2fit – สำหรับเวกเตอร์คำภาษาไทย
 • thai2rom – สำหรับการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร
 • ner – สำหรับการรับรู้ชื่อนิติบุคคล

คุณสามารถติดตั้งทั้งหมดได้โดยใช้คำสั่งต่อไปนี้

pip ติดตั้ง pythainlp [เต็ม]

เมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้ไปที่ส่วนถัดไป และเริ่มเขียนโค้ด Python2. การนำไป ใช้ยูทิลิตี้

เพิ่มคำประกาศการนำเข้าต่อไปนี้ที่ด้านบนของไฟล์ Python ของคุณ ฉันจะใช้ Jupyter Notebook สำหรับบทช่วยสอนนี้

นำเข้า pythainlp.util

PyThaiNLP มีฟังก์ชั่นในตัวมากมายให้เรา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้สิ่งต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าข้อความที่ป้อนเป็นภาษาไทยหรือไม่

pythainlp.util.isthai ("สวัสดี") 
# ทรู

นอกจากนี้คุณยังสามารถรับจำนวนเปอร์เซ็นต์ของอักขระภาษาไทยในสตริงทั้งหมด

pythainlp.util.countthai ("สวัสดีสวัสดี") 
# 54.54545454545454

คุณสามารถจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรตามลำดับจริงใน พจนานุกรมภาษาไทยโดยเรียกใช้collateฟังก์ชัน เพิ่มการนำเข้าต่อไปนี้

จาก pythainlp.util import collate

ส่งผ่านรายการไปยังฟังก์ชันเรียงลำดับ

word = ['แอปเปิ้ล', 'กล้วย', 'ส้ม', 'สินค้า', 'คุมมัน', 'ทุเรียน'] 
collate (คำ)
# ['กล้วย', 'ทุเรียน', 'เกาะติด', 'ส้ม ',' หมอน ',' แอปเปิ้ล ']

คุณสามารถระบุฟังก์ชันย้อนกลับเพื่อแสดงในลำดับ ย้อนกลับได้

collate (word, reverse = True) 
# ['แอปเปิ้ล', 'สะสม', 'ส้ม', 'มันเทศ', 'ทุเรียน', 'กล้วย']

สำหรับข้อมูลของคุณวันที่เป็นภาษาไทยตามไทยพุทธศักราช (พ.ศ. ) datetime.strftime()โมดูลนี้ยังมีฟังก์ชั่นที่สะดวกในการแยกวัตถุวันที่และเวลาในรูปแบบที่คุณต้องการเช่นเดียวกับวิธีที่คุณจะทำมันได้ผ่านทาง เพิ่มคำสั่ง นำเข้าต่อไปนี้

import datetime 
จาก pythainlp.util import thai_strftime

thai_strftime ยอมรับสองพารามิเตอร์:

 • วัตถุ datetime
 • สตริงรูปแบบ

เริ่มต้นตัวแปรทั้งสองดังต่อไปนี้:

fmt = "% A ที่% d% B น.% Y เวลา% H:% M น. (% a% d-% b-% y)" 
date = datetime.datetime (2020, 7, 27, 1 , 40)thai_strftime (วันที่, fmt)
# วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 01:40 น. (จ 27- ก.ค. -63)

ตั้งแต่เวอร์ชัน 2.2 เป็นต้นไปคุณสามารถเพิ่มตัวดัดแปลงต่อไปนี้ก่อนคำสั่งหลัก

 • - (minus) – อย่าใส่สตริงผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลข
 • _ (underscore) – วางสตริงผลลัพธ์ที่เป็นตัวเลขด้วยช่องว่าง
 • 0 (zero) – วางสตริงผลลัพธ์ตัวเลขด้วยศูนย์
 • ^ (caret)– แปลงอักขระตามตัวอักษรในสตริงผลลัพธ์เป็นตัวพิมพ์ใหญ่
 • # (pound sign) – สลับกรณีของสตริงผลลัพธ์
 • O (capital letter o) – ใช้สัญลักษณ์ตัวเลขทางเลือกของสถานที่ (เลขไทย)

ลองดูอีกครั้ง แต่คราวนี้เราจะแสดงวันโดยใช้ตัวเลขไทย ฉันได้เพิ่มทุนOในระหว่าง%dนั้น

เมื่อพูดถึงการลดน้ำหนักผู้หญิงหลายคนสามารถหาข้อแก้ตัวได้ไม่ จำกัด จำนวนว่าทำไมพวกเธอถึงลดน้ำหนักไม่ได้หรือ แก้ตัวว่าทำไมถึงควรผลักปัญหาสำคัญ นี้ออกไปในตอนนี้ 
ผู้หญิงหลายคนขาดแรงจูงใจที่จำเป็นในการลดน้ำหนัก 
หากคุณเป็นหนึ่งในผู้หญิงเหล่านั้นคุณจะต้องอ่านต่อไป 
ด้านล่างนี้มีการสรุปเหตุผลสามประการที่เป็นสาเหตุที่คุณควรลดน้ำหนัก และเหตุผลเหล่านี้อาจเป็นแรงจูงใจที่คุณกำลังมองหา
# 1 - ลักษณะที่ปรากฏ
แม้ว่าผู้หญิงหลายคนจะพอใจกับรูปลักษณ์ของพวกเขา แต่หลายคนก็ไม่พอใจ 
หากคุณไม่พอใจกับรูปลักษณ์ภายนอกของคุณในขณะนี้คุณจะต้องพิจารณาลดน้ำหนัก 
การลดน้ำหนักแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถปรับปรุงวิธีที่คุณมองเห็นตัวเองรวมทั้ง วิธีที่คนอื่นมองคุณได้ 
หากคุณเกลียดการมองตัวเองในกระจกทุกเช้าอาจถึงเวลาที่ต้องคิดถึง การลดน้ำหนัก
# 2 - สุขภาพสำหรับผู้หญิงหลาย ๆ คนการมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนไม่ใช่แค่การแบกน้ำหนักเพิ่มเพียงไม่กี่ปอนด์ 
โรคอ้วนเชื่อมโยงกับภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพหลายประการเช่นความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและการเสียชีวิตในระยะเริ่มแรก 
หากคุณไม่ดำเนินการเพื่อลดน้ำหนักในตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีน้ำหนักเกินอย่างจริงจังสุขภาพของคุณอาจมีแผนอื่นสำหรับคุณ 
สิ่งสำคัญคือต้องพูดถึงว่าแผนเหล่านั้นอาจไม่จำเป็นต้องเป็นแผนที่ดีเสมอไป
# 3 ความเป็นอยู่ที่ดี
นอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพและรูปร่างหน้าตาแล้วการลดน้ำหนักยังทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองอีกด้วย 
ผู้หญิงหลายคนสังเกตเห็นความมั่นใจ ในตนเองและความภาคภูมิ ใจในตนเองที่ดีขึ้นทันทีเมื่อลดน้ำหนัก 
ซึ่งหมายความว่าแม้ว่าคุณ จะกำลังทุกข์ทรมานจากปัญหาอื่น ๆ นอกเหนือจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักการลดน้ำหนักอาจ ช่วยคุณในการเอาชนะปัญหาเหล่านั้นหรืออย่าง น้อยก็ความเครียดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านั้น
เหตุผลทั้งสามประการที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงไม่กี่ สาเหตุที่คุณอาจ ต้องการคิดถึงการลดน้ำหนักหากคุณมีน้ำหนักที่จะลด 
หากคุณตัดสินใจว่าการลดน้ำหนักเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณคุณอาจต้องการนัดหมายกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
การนัดหมายประเภทนี้มีความสำคัญและเป็นข้อมูลเชิงลึก 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณอาจแนะนำคุณด้วยวิธีการที่ปลอดภัยเพื่อให้คุณลดน้ำหนักได้และพวกเขาอาจช่วยคุณกำหนดเป้าหมายการลดน้ำหนักที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเองได้
แม้ว่าคุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับความตั้งใจในการลดน้ำหนัก แต่คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งความเชี่ยวชาญหรือข้อมูลของพวกเขา 
ผู้หญิงจำนวนมากเช่นเดียวกับคุณลดน้ำหนักด้วยการเข้าร่วมโปรแกรมลดน้ำหนักที่ดำเนินการในพื้นที่และโปรแกรมลดน้ำหนักออนไลน์ 
สิ่งที่ดีเกี่ยวกับโปรแกรมลดน้ำหนักทั้งที่ดำเนินการในพื้นที่และทางออนไลน์คือคุณมักจะเดินตามคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการสนับสนุนจากผู้อื่นเช่นเดียวกับคุณ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ คําอ่าน คําแปล 1000 คํา และคำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดต่างๆ ซึ่งเป็นคำศัพท์พื้นฐานง่ายๆ หรือวงคำศัพท์ ที่ไม่ได้ยากเกินไป ผู้จัดทำได้แบ่งออกตามหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการค้นหา โดย “คำศัพท์ภาษาอังกฤษ” ที่นำมารวบรวม ณ ที่นี้  คัดเฉพาะศัพท์ง่ายๆพร้อมคําอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
จะว่าเป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันก็ได้นะครับ เพราะเป็นคำศัพท์อังกฤษง่ายๆ สำหรับคำศัพท์อังกฤษยากๆ ยังไม่กล่าวถึงในส่วนนี้นะครับ เอาพื้นฐานให้ได้ก่อน แล้วตัวยากๆค่อยว่ากัน สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา พยายามจดจำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คํา ให้ได้เลยเชียวครับ เพราะเป็นคำศัพท์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้กหนดให้เป็นคำพื้นฐานตามหลักสูตร

ศัพท์ภาษาอังกฤษ 1000 คํา และหมวดคําศัพท์ภาษาอังกฤษ
การเรียนรู้คำศัพท์ไม่ใช่ตะลุยท่องคำศัพท์อย่างเดียวนะครับ ให้น้องๆหนูๆ เรียนรู้ประโยคภาษาอังกฤษด้วย จะได้รู้ว่าเวลาเขานำไปใช้จริงๆหนะ เขาเอาไปประกอบกันอย่างไร และนั่นคือภาษาที่เขาใช้กันจริงๆ คลิกเลือกหมวดหมู่ที่ต้องเรียนรู้ได้เลย
สนับสนุนโดย แทงบอล , บาคาร่า , PG SLOT , สล็อต 

Related Post