บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดที่ 1
บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดที่ 1

บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดที่ 1
บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดที่ 1English Conersation

บทสนทนาภาษาอังกฤษชุดที่ 1 อย่างที่เราทราบกันดีว่าอินเทอร์เน็ตเป็นวิธีที่ทันสมัยที่สุดในการสื่อสารกับผู้คนทั่วโลก อินเทอร์เน็ตเริ่มใช้งานในปี 1960 ด้วยวิธีนี้สัญญาณเดียวสามารถส่งไปยังผู้ใช้หลายคนได้ วิธีการส่งอีเมลแบบเก่าได้ถูกโยนทิ้งไปในบางคน ตอนนี้ส่วนใหญ่ใช้ E-MAIL สำหรับส่งอีเมลไปยังส่วนต่างๆของประเทศหรือส่งไปยังประเทศอื่น ๆ

สังคมเราในปัจจุบันนี้โลกเราได้มีเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องอย่างมากในชีวิตของคนไทยเรา ทำให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันรวมทั้งการสื่อสารด้วย ซึ่งในประเทศไทยนี้เยาวชนยุคใหม่บางส่วนได้นำค่านิยมผิด ๆ มาใช้กัน นั้นก็คือการใช้ภาษาไทยที่ผิด โดยเยาวชนกลุ่มนั้นคิดว่าเมื่อใช้แล้วมันเก๋ดี มันเท่ห์ดี แต่หารู้ไม่ว่าอาจจะทำให้ภาษาไทยของเราเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและทำให้เยาวชนยุคหลังๆใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้องตามไปด้วย ประเทศไทยของเรามีภาษาเป็นของตนเองแสดงออกถึงความเป็นเอกราชและความภาคภูมิใจของคนไทยเรา ภาษาไทยเป็นมรดกของคนไทยมายาวนาน แต่เยาวชนยุคบางส่วนใหม่กลับไม่รู้คุณค่าของมันเลย

      วรรณยุกต์ในภาษาไทยว่ามีกี่รูป และร้อยละ 11.7 ไม่ทราบว่าพยัญชนะไทยมีกี่ตัว  เมื่อถามถึงพยัญชนะภาษาไทยที่สับสนในการใช้มากที่สุด พบว่า ร้อยละ 26.1 ระบุเป็นตัว “ฎ” รองลงมาคือ ร้อยละ 13.6 ระบุ เป็น “ฏ” ร้อยละ 9.8 ระบุเป็น “ร” ร้อยละ 5.8 ระบุเป็น “ฑ” ร้อยละ 4.5 ระบุเป็น “ณ” และร้อยละ 4.5 เท่ากัน ระบุเป็น “ฐ” ตามลำดับ  นอกจากนี้ ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.9 มีปัญหาเรื่องเขียนภาษาไทยผิด ร้อยละ 31.9 จับใจความผิด ร้อยละ 29.6 พูดผิด ร้อยละ 27.5 อ่านผิด ร้อยละ 18.6 ฟังผิด เป็นต้น10 สำนวนภาษาอังกฤษกับคำว่าโชคดีนะ

        ส่วนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนทำให้เกิดปัญหาในการใช้ภาษาไทย ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.6 ระบุคือกลุ่มวัยรุ่น ร้อยละ 46.0 ระบุเป็นกลุ่มนักร้อง ร้อยละ 44.8 ระบุเป็นกลุ่มดารานักแสดง ร้อยละ 18.1 ระบุผู้ดำเนินรายการวิทยุ ร้อยละ 17.2 ระบุเป็นนักการเมือง ร้อยละ 17.2 ระบุเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ ร้อยละ 15.8 ระบุเป็นผู้ประกาศข่าว และร้อยละ 8.9 ระบุเป็นครูอาจารย์ ตามลำดับ ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.5 ระบุต้องเร่งแก้ไขอนุรักษ์ฟื้นฟูการใช้ภาษาไทยในช่วงเวลานี้ ในขณะที่เพียงร้อยละ 7.5 ระบุว่าไม่ต้องเร่งแก้ไข เมื่อสอบถามถึงสิ่งที่ต้องรักษาไว้ในสังคมไทย ผลสำรวจพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.2 ระบุเป็นศิลปวัฒนธรรม รองลงมาคือร้อยละ 68.5 ระบุภาษาไทย ร้อยละ 68.1 ระบุเป็นการช่วยเหลือ มีน้ำใจต่อกัน ร้อยละ 60.1 ระบุความกตัญญู รู้จักตอบแทนบุญคุณ ร้อยละ 59.5 ระบุการเคารพผู้อาวุโส ร้อยละ 59.0 ระบุความสามัคคี ร้อยละ 56.9 ระบุความรักชาติ ร้อยละ 54.1 ระบุการให้อภัย และร้อยละ 46.9 ระบุความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษและกฎแห่งกรรม ตามลำดับ

อีเมลได้รับการพัฒนาผ่าน ARPANET เช่นเดียวกับระบบกระดานข่าว

ตอนนี้มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน นี่คือบางส่วนของพวกเขา yahoo.com, yehey.com, mail.com, hotmail.com และอื่น ๆ ผู้คนต่างรู้ดีว่าเป็นวิธีที่ทันสมัยในการส่งอีเมลถึงครอบครัวเพื่อนคนที่คุณรักและญาติคนอื่น ๆ

ในปี 1991 เราได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผู้คนในสิ่งที่เราเรียกกันในตอนนี้ว่า WORLD WIDE WEB WORLD WIDE WEB เป็นส่วนหนึ่งของอินเทอร์เน็ตที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่เห็นและใช้งานและเป็นที่นิยม สิ่งนี้ทำให้เกิดการเติบโตอย่างมากในการใช้งานเว็บ เว็บเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างไม่น่าเชื่อ ขณะนี้มีหน้าเว็บเป็นพันล้านหน้าและอีกหลายพัน

และตอนนี้อินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเป็นช่องทางในการเรียนรู้การค้นพบและเห็นสิ่งใหม่ ๆ ของฉัน ฉันรู้สึกว่าฉันโชคดีมากที่มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานได้ สำหรับโครงการของฉันงานวิจัยที่ได้รับมอบหมายและอื่น ๆ แต่แน่นอนว่าฉันไม่ลืมที่จะศึกษาด้วยหนังสือค้นคว้าจากห้องสมุดและอื่น ๆ เพราะฉันรู้ว่าอินเทอร์เน็ตช่วยได้มาก แต่ฉันก็รู้ด้วยว่าฉันควรจะช่วยตัวเองด้วย เพื่อเชื่อมโยงการเรียนของฉันกับการเรียนรู้ของฉันเอง เพราะฉันจะนำทุกอย่างฉันเรียนจนถึงมหาลัยจนทำงานจนโตและต้องใช้ชีวิตด้วยงบประมาณของตัวเอง ซึ่งอาจเรียกว่าเงินเดือน

บทสนทนาภาษาอังกฤษ ฉบับง่ายๆเหล่านี้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้ที่เริ่มเรียนรู้การ สนทนาภาษาอังกฤษ สามารถนำประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆที่ง่ายๆ และใช้ได้จริง เพื่อนำไปฝึกพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันให้สามารถสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานเบื้องต้นกับบุคคลทั่วๆไปได้

ประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคําแปล และคําอ่าน ที่นำเสนอต่อไปนี้ถือว่าเป็นประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันกันจริงๆเลย เพราะเป็นประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยๆ ซึ่งคนไทยก็จะสื่อสารกันด้วยคำศัพท์และประโยคที่ง่ายๆนี่แหละ เอาไว้ฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น จะได้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันกับเขาได้บ้าง

บทสนทนาภาษาอังกฤษต่อไปนี้อาจจะเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับผู้ที่พูดอังกฤษได้ในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นการสนทนาภาษาอังกฤษ ถามตอบกันไปมาด้วยคำศัพท์และสำนวนธรรมดา ไม่ได้ใช้ศัพท์แสลงแต่อย่างใด เพราะประโยคที่ใช้ค่อนข้างง่าย แต่สำหรับคนที่กำลังเริ่มต้นก็อาจคิดว่ายังยากอยู่

ประโยคภาษาอังกฤษยาวๆ จะเหมาะกับคนที่สามารถสื่อสารได้บ้างแล้ว เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมในระดับสูงขึ้นไป การเริ่มต้นอะไรที่มันยาก จะทำให้เรารู้สึกว่ามันเกินความสามารถของเรา ดังนั้นมือใหม่เริ่มจากง่ายๆนี่แหละดีสุดแล้ว

ในตัวบทเรียนมีเสียงประกอบบทสนทนาด้วย เพื่อให้ผู้เรียนได้ฟังเสียงสนทนา จะได้คุณเคยกับเสียงภาษาอังกฤษ บทสนทนาภาษาอังกฤษ ด้านล่างนี้แบ่งออกเป็นชุดๆ เพื่อให้สะดวกในการเรียนรู้ว่าตอนนี้เรียนรู้ถึงไหนแล้ว

สรุปว่าบทสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียน ควรเป็นประโยคง่ายๆ ที่สามารถสื่อสารได้ตรงตามความต้องการ เพราะการเรียนรู้ศัพท์ หรือประโยคต่างๆที่ซับซ้อนเกินไป อาจจะทำให้การสื่อสารผิดพลาดจากที่เราต้องการสื่อก็เป็นได้

10 บทสนทนาต่อไปนี้ถือว่าเป็นการสนทนาในระดับพื้นฐานเบื้องต้นครับ ใน 1 บทสนทนาประกอบไปด้วย 3-4 ประโยค แค่ 5 บทแรกทุกคนก็ได้เรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษ 20 ประโยคกว่าๆแล้วครับ

ขียนบทความภาษาอังกฤษทุกประเภท

หากท่านกำลังมองหาบทความภาษาอังกฤษใหม่ๆ สำหรับลง Social, Website และ Blog เช่น

บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับธุรกิจ: ธุรกิจ SMEs ธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจออนไลน์
บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสุขภาพ: การดูแลสุขภาพ โรค ยา สมุนไพร การบำบัดโรค การรักษาโรค
บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ 18+: สุขภาพทางเพศ การดูแลสุขภาพ
บทความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเครื่องสำอาง: เคล็ดลับสุขภาพ รีวิวสินค้า

หรือสำหรับสื่อโฆษณาทุกประเภท PhD Solution สามารถเขียนบทความภาษาอังกฤษตามความต้องการของท่านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นบทความ รีวิวสินค้า, ความงาม, แม่และเด็ก, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, ร้านขนม, ที่กิน, ที่พัก, ที่เที่ยว, กีฬา, การเงิน, เทคโนโลยี, ไลฟ์สไตล์ หรือคำโฆษณา แคปชั่นแนวครีเอท เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และ กระตุ้นยอดขายของสินค้า และ บริการของท่าน ท่านสามารถรีเควสงานเขียน Content ภาษาอังกฤษตามแนวทาง และ ขอบเขตงานที่อยากให้เขียน ตามสไตล์ อารมณ์ ที่เป็นทางการ หรือ จะเป็นภาษาง่ายๆ ทาง PhD Solution จะส่งงานให้ท่านดูก่อน เพื่อสามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติม ตามข้อตกลงในรายละเอียดของงาน งานทุกชิ้นรับรองคุณภาพว่าเป็นงานใหม่ ไม่ซ้ำจากที่ไหน

สนับสนุนโดย แทงบอล , บาคาร่า , PG SLOT , สล็อต 

Related Post

อยากขอวีซ่าต้องทำอย่างไร ?อยากขอวีซ่าต้องทำอย่างไร ?อยากขอวีซ่าต้องทำอย่างไร ย่างเข้าสู่ช่วงปลายปี เชื่อว่าหลายคนกำลังมีแผนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศ และบางประเทศนั้นจำเป็นต้องใช้วีซ่าในการเดินทาง พอพูดถึงเรื่องขอวีซ่า หลายคนอาจถึงกับถอดใจ