ปัญหาของรัฐบาล ในมุมมองของปรัชญาการเมือง

ระบบความยุติธรรมของประเทศไทย ที่จัดการ ปัญหาของรัฐบาล ที่มีการคอร์รัปชั่น ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ความยุติธรรมในประเทศไทยนั้น มีความเลือนรางอย่างมาก สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ ผู้แทนในสภาบางคน มีการค้าขายสิ่งเสพติด แต่ยังสามารถดำรงตำแหน่ง ในสภาได้อย่างไม่มีปัญหา และไม่มีการตรวจสอบใดๆ แม้จะมีหลักฐาน จากต่างประเทศ ก็ไม่ส่งผลกระทบกับบุคคลนั้นได้

หรืออย่างการที่ มีผู้แทนค้าอาวุธสงคราม โดยที่มีกฎหมายห้ามให้ประชาชน ค้าขายอาวุธสงคราม ในทัศนะของนักปรัชญามองว่า กฎหมายกับความยุติธรรม เปรียบเหมือนเป็นสิ่งเดียวกัน ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ผู้เขียนจึงมองว่า การที่รัฐบาลเขียนกฎหมายที่ เอื้อต่อพวกพ้องของตนเองนั้น เชื่อมโยงกับ ความยุติธรรมของประเทศไทยในตอนนี้

รัฐบาลยังทำผิดพลาด ในเรื่องของการเก็บภาษี และการใช้ภาษี ของประชาชน รัฐบาลในยุคนี้ หันมาใช้นโยบาย ประชานิยมเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อน ซึ่งใช้งบประมาณ เป็นจำนวนมาก ผู้นำคนปัจจุบัน มีการลดแลกแจกแถม เพื่อให้เป็นรัฐสวัสดิการ แบบประเทศยุโรป แต่การกระทำเหล่านี้ ยิ่งทำให้เศรษฐกิจที่จะดีขึ้น กลับเลวร้ายลง winner55

อย่างการที่รัฐบาล คสช. ในปี 2557 ได้มีนโยบาย ปรับปรุงภาษีให้เก็บภาษี จากคนรวยให้มาก โดยกำหนดเก็บภาษี การรับมรดก ของทายาทที่เป็นบุพการี โดยมีอัตราการกำหนด เก็บภาษีไว้ที่ร้อยละ 10 แต่ก่อนจะมีการนำร่างสุดท้ายเข้าสภานั้น รัฐมนตรี และสมาชิกส่วนใหญ่ในสภา ลดภาษีให้เหลือเพียงแค่ 5% นี่เป็นตัวอย่างหนึ่ง ของความไม่ชัดเจน และไม่จริงใจในการเก็บภาษี

ภาษีอีกตัวหนึ่งที่ คสช. ได้กำหนด เป็นนโยบายตั้งแต่ปฏิวัติใหม่ๆ คือ ภาษีทรัพย์สิน ภาษีนี้ เป็นการนำภาษีที่ดิน มาปรับปรุง และรวมเข้ากับการเก็บภาษี สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งตามกฎหมายทรัพย์สิน ผู้ที่มีฐานภาษีไม่เกิน 50 ล้านบาท ก็จะไม่ถูกเก็บภาษี ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเกณฑ์ชนชั้นปกครอง รวมทั้งสมาชิก สนช. ที่ออกกฎหมายเช่นนี้ รอดพ้นไม่ถูกเก็บภาษี เมื่อร่างแรกของภาษีทรัพย์สิน ถูกตีเป็นข่าว ประชาชนที่กุมอำนาจปกครอง ก็ออกมาคัดค้าน

เพราะผู้กุมอำนาจ จะคิดถึงแต่ตนเองก่อนส่วนรวม ภาษีนี้ ถือว่าเป็นภาษี ที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเป็นภาษี ที่จะทำรายได้ให้รัฐบาล แต่หลังจากการจัดเก็บภาษี ของรัฐบาลในช่วง 11 เดือนนั้นต่ำกว่าเป้า ทำให้ยอดรายได้ จากการจัดเก็บภาษีน้อยลง แต่รายจ่ายไม่ได้น้อยลงตาม

สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ การขาดงบประมาณ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับการคลังของประเทศ ทั้งพ่อค้า และแม่ค้า และประชาชน จะประสบความทุกข์ยาก ในเรื่องไม่มีเงินในกระเป๋า จนขาดอำนาจซื้อ ซึ่งความทุกข์ของคนไทย จะร้ายแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

สิ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ผู้เขียนเห็นว่าจะต้องใช้แนวคิดเสรีภาพ ของนักปรัชญา จอห์น สจ๊วต มิลล์ ที่กล่าวถึง เสรีภาพ ของประชาชน และเสรีภาพ ทางสังคม อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการเรียกร้องเสรีภาพของมิลล์นี้ เขาเรียกร้องให้ เสรีภาพไม่อยู่บนพื้นฐานของเสียงข้างมาก ยกเว้นเพื่อผลประโยชน์ ของการปกป้องเสรีส่วนบุคคล ของคนอื่น

เสรีภาพส่วนบุคคล มีบทบาทสำคัญ เป็นอย่างอย่างมาก แม้ความเห็นของบุคคลนั้น จะแตกต่างจาก ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ ก็ไม่ควรถูกห้าม ให้แสดงความคิดเห็น เพราะถ้าความเห็นที่แปลกแยกนั้น เกิดถูกต้อง โอกาสที่ประเทศจะพัฒนา ไปในทิศทางที่ดี จะต้องถูกปิดกั้น

และถึงแม้ว่าความเห็นนั้นผิด การห้ามแสดงความเห็น ก็จะทำให้คนอื่น ไม่มีโอกาสแสดงความเห็นคัดค้าน เพื่อการตรวจสอบและพิสูจน์ ความคิดเห็นที่ถูกปิดกั้น ยิ่งนานไปจะกลายเป็น ความเชื่อที่งมงาย และไร้เหตุผล และทำให้ประเทศชาติไม่พัฒนา

ผู้เขียนยังมองเห็นอีกว่า อำนาจรัฐในประเทศไทย ในปัจจุบันนั้น เป็นเครื่องมือในการกีดกัน ไม่ให้อีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมา มีอำนาจทางการเมืองได้อีก ตัวอย่างเช่น ยุคของทักษิณที่ประสบความสำเร็จ โดยการบริหาร โดยทุนแบบใหม่ ทำให้ประชาชน มีส่วนร่วมกับประชาธิปไตย

แต่ในปัจจุบัน ที่เราอยู่ภายใต้รัฐบาลทหาร ที่เห็นชัดเจนว่า รัฐบาลเอื้อประโยชน์ให้กับ กลุ่มนายทุน ผู้เขียนจึงมองว่า สิ่งที่รัฐบาลยุคปัจจุบันกำลังทำ เป็นการต่อต้านระบบประชาธิปไตย ซึ่งในทฤษฎีของ อาจารย์ผาสุก พงษ์ ไพจิตร กล่าวว่า ฝ่ายอนุรักษ์มีความรู้สึกกลัว เพราะในรัฐบาลยุคทักษิณ ทำให้คนชนชั้นล่างมีโอกาสมากขึ้น ซึ่งสามารถสั่นคลอนสถานะของคนกลุ่มนี้ได้ และการจะต่อต้านคนอีกกลุ่ม ก็จะต้องมีวาทกรรมอย่างเช่น ล้มเจ้า สิ่งเหล่านี้ จึงกลายเป็นสงครามระหว่างชนชั้น ซึ่งจะกลายเป็น ปัญหาของรัฐบาล

ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า ทุกภาคส่วนควรมีการร่วมมือกัน ในการกระตุ้นให้ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิของตนเอง และรับรู้ถึง ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง ซึ่งในอดีต รูปแบบอาจจะเป็นประชาธิปไตย แต่การเข้าไปมีส่วนร่วม ของประชาชน ยังไม่ได้มีส่วนร่วมมากนัก หากประชาชน ไม่ได้ตระหนักถึง สิ่งที่รัฐบาลในยุคปัจจุบันกำลังทำ กำลังก่อสร้างรื้อฟื้นรัฐชาตินิยมขึ้นมา เราก็อาจได้เห็นถึงการปฏิวัติที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเมืองมากมาย ผู้เขียนไม่ได้มองว่าประเทศไทยในตอนนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่สิ่งที่รัฐบาลทำเป็นการปกครองแบบเผด็จการทหารที่นิยมชาตินิยม

หากสนใจเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

สนับสนุนบทความโดย Joker Game   joker game  ,  joker slot

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *