พื้นที่ของผู้หญิงกับกีฬาของผู้ชาย นาฏมวยไทยพื้นที่ของผู้หญิงกับกีฬาของผู้ชาย นาฏมวยไทย

กีฬาที่พบเห็นในปัจจุบันคือสนามของความสัมพันธ์เชิงอำนาจ เป็นพื้นที่ผลิตซ้ำอุดมการณ์ ตอกย้ำโครงสร้างทางชนชั้น พื้นที่ของผู้หญิงกับกีฬาของผู้ชาย นาฏมวยไทย ตั้งแต่อดีตนั้น มวยไทยเป็นการต่อสู้ที่ใช้ร่างกายเป็นอาวุธ และยังเป็นกีฬา ที่แสดงความแข็งแกร่ง มาตั้งแต่ยาวนาน ซึ่งเป็นเห็นว่า เป็นนักรบของผู้ชายในสังคมไทยตั้งแต่อดีต

ปัจจุบันพบว่าผู้หญิง กับกีฬาของผู้ชายนั้น ก็ได้มีกีฬาหลายชนิดได้เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงได้เข้าไปเป็นส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กีฬามวยไทยที่เราจะพบเห็นแค่ผู้ชายเป็นส่วนมาก ต่อมามวยไทยจึงได้มีการประยุกต์ เป็นการแสดง นาฎมวยไทย และทุกเพศสามารถร่วมในพื้นที่ของนาฎมวยไทย เป็นการเปิดโอกาสในทุกคนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับมวยไทย ทั้งการแต่งกาย แม่ไม้มวยไทย ลูกไม้มวยไทย ความเชื่อที่แฝงอยู่ในการแสดงทั้งการไหว้ครู การสวมมงคล และประเจียด ผ่านการแสดงที่ สนุกสนานwinner55

ทำให้ผู้หญิงมีพื้นที่ในกีฬาของผู้ชายที่สามารถแสดงออกได้เต็มที่ไม่ใช่ เพียงองค์ประกอบเล็ก ๆ หรือการสร้างสีสันให้กับผู้ชายเท่านั้นแต่ผู้หญิงสามารถแสดงออกได้เท่าเทียมกับผู้ชาย แต่ถึงแม้จะสามารถแสดงออกได้เท่าผู้ชาย ผู้หญิงก็ยังมี หน้าที่แสดงออก ถึงความอ่อนช้อย ออกมาแม้จะเป็นการแสดงการต่อสู้ แต่ก็สามารถเป็นที่สนใจของผู้ชม

การนำเสนอภาพของผู้หญิงในนาฎมวยไทย ทำให้มุมมองของสังคมต่อมวยไทยเปลี่ยนไปในทางที่ดี ผู้คนเข้าถึงมวยไทยได้ง่ายขึ้นเป็นการอนุรักษ์ศิลปะะการต่อสู้ประจำชาติ ก่อนเป็นนักมวยนั้น จึงจำเป็นต้อง อันดับแรกต้องมีครูมวยที่คอยสอน แม่ไม้มวยไทย ลูกไม้มวยไทย ชั้นเชิงในการต่อสู้ ทั้งการรับมือกับคู่ต่อสู้ และการลุกเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้

จึงอาศัย การฝึกฝนที่มีวินัย ในการฝึกซ้อม จนเกิดความชำนาญ ในการต่อสู้ด้วยมือเปล่า ซึ่งเป็นอาวุธ ที่สามารถโจมตีคู่ต่อสู้ได้อย่างรุนแรง จนมวยไทยถูกขนานนาม ว่าเป็นศาสตร์แห่งอาวุธทั้ง 9 โดยมีส่วนประกอบ 9 ส่วนคือ หมัดทั้ง 2 ข้าง ศอกทั้ง 2 ข้าง เข่าทั้ง 2 ข้าง เท้า 2 ข้างและหัว 1 หัว ในเวลาต่อมา กษัตริย์ในสมัยสุโขทัย ท่านทรงโปรดปราน มวยไทยอย่างมากมาย เนื่องจากผู้ที่เก่งมวยไทยก็จะเป็นนักรบที่เก่งกาจสามถึงจะไม่มีอาวุธก็ตาม จากนั้นท่านก็ได้ตั้งกรมมวยหลวงขึ้น มีการคัดเลือกเอาชายฉกรรจ์ที่มีฝีมือในการชกมวย ต่อสู้กันหน้าพระที่นั่ง สุดท้ายก็เลือกผู้มีฝีมือเลิศไว้เป็นทหาร

มวยไทยถูกทำให้เป็นทั้ง การต่อสู้ กีฬา  ความแข็งแกร่งของร่างกาย แต่ทั้งหมดที่กล่าวมากนั้นกับไม่พบว่าผู้หญิงได้เข้าไปมีพื้นที่ในกีฬาการต่อสู้อย่างมวยไทยเลยแม้แต่การสอนให้ผู้หญิงสามารถใช้แม่ไม้มวยไทในการป้องกันตัวได้ ผู้หญิงถูกมองว่าอ่อนแอไม่สามารถปกป้องตัวเองได้มีเพียงผู้ชายทีได้รับการฝึกการต่อสู้ที่สามารถปกป้องผู้หญิงได้ ผู้หญิงจึงไม่ค่อยได้มีพื้นที่ในกีฬาของผู้ชายแต่เป็นที่น่าสนใจ

ในปัจจุบันมวยไทยได้มีการปรับรูปแบบการนำเสนอศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวมานำเสนอผ่านศาสตร์ด้านศิลปะการแสดง อย่าง นาฎศิลป์ไทย ที่เป็นศิลปะการแสดงประกอบดนตรี ทำให้เกิดการผสมผสานกันระหว่าง มวยไทย และ นาฏศิลป์ ที่เรียกกันว่า นาฎมวยไทย ทำให้ผู้หญิงที่ถูกมองว่าอ่อนแอได้เข้ามามีส่วนร่วมในศาสตร์ของการต่อสู่ของผู้ชายเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมีลักษณะเด่นแตกต่างจาก มวยไทยทั่วไป

นอกจากนั้นแล้ว ผู้หญิงจึงได้รับการยอมรับในการเข้ามามีส่วนร่วมในกีฬาที่เป็นมีพื้นที่ของผู้ชาย ที่น่าสนใจไปกว่านั้น คือ นอกจากผู้หญิงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬามวยไทย และฝึกซ้อมเรือนร่างที่ใช้ในการแสดงนาฏมวยไทย ทั้งรูปแบบ การร่ายรำ และการเคลื่อนไหวร่างกายในในท่วงท่าต่าง ๆ ที่มีความหมายในการใช้เรือนร่างเป็นเครื่องมือสื่อสาร ระบบคิด ความเชื่อ และศิลปะการป้องกันตัวผ่านความบันเทิงที่แสดงถึงความเป็นไทยเป็นผลจากความคิดสร้างสรรค์กประกอบกับการเล่นดนตรีผ่านไปยังผู้ที่ชมการแสดง ต้นกำเนิดนาฏมวยไทยนาฎมวยไทย เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.2552  โดยที่รู้จักทั่วไปว่า “THAIFIGHT” ได้เป็นเจ้าของโครงการและผู้ดูแลกิจกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญและต้องการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ร่วมเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย มาประยุกต์ให้เข้ากับจังหวะเพลงทั้งลีลาแม่ไม้มวยไทย เทคนิคต่าง ๆ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย จนนำไปสู่แพร่ขยายเป็นการแสดงไปในวงกว้าง ได้รับความนิยมเนื่องจากการแสดง ตื้นเต้น เร้าใจ ผสมกับความสนุกนาน จากการเล่าเรื่องราวและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมที่ใช้ท่วงท่าแม่ไม้มวยไทยต่าง ๆ รูปแบบนาฏมวยไทย นำศิลปะแม่ไม้มวยไทยท่วงท่ามาประยุกต์ให้เข้ากับจังหวะเพลง ให้เกิดสวยงาม พร้อมเพรียง สามารถสร้างสรรค์ท่านาฏมวยไทยได้ใหม่แต่ต้องมีท่ามาตรฐาน มวยไทยคือ หมัด เท้า เข่า ศอก อย่างครบถ้วน เครื่องแต่งกายต้องมีอุปกรณ์หลัก ของมวยไทย คือ มงคลศีรษะ ประเจียดแขน ผ้าพันมือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอื่น สามารถสร้างสรรค์ออกแบบได้อย่างอิสระ อีกทั้งยังสามารถบูรณาการเรื่องราว ของวรรณกรรม โขนหรือเรื่องราวในท้องถิ่นนำเสนอผ่านการแสดงนาฎมวยไทย

นาฎมวยไทยกับพื้นที่ของผู้หญิง

นาฏมวยไทย นำศิลปะแม่ไม้มวยไทยท่วงท่ามาประยุกต์ให้เข้ากับจังหวะเพลง ด้วยความสวยงาม พร้อมเพรียง สามารถสร้างสรรค์ท่านาฏมวยไทยได้ใหม่แต่ต้องมีท่ามาตรฐาน มวยไทยคือ หมัด เท้า เข่า ศอก อย่างครบถ้วนสามารถบูรณาการเรื่องราว ของวรรณกรรม โขนหรือเรื่องราวในท้องถิ่นนำเสนอผ่านการแสดงนาฎมวยไทยพื้นที่ของผู้หญิงกับกีฬาของผู้ชายในปัจจุบันกีฬาหลายชนิดได้เปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงได้เข้าไปเป็นส่วนร่วมมากขึ้นโดย เฉพาะกีฬามวยไทยที่มีการประยุกต์เป็นการแสดง นาฎมวยไทย เพื่อให้ทุกเพศสามารถเข้ามาร่วมในพื้นที่ของนาฎมวยไทย เป็นการเปิดโอกาสในทุกคนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับมวยไทยได้ง่ายขึ้น ทั้งการแต่งกาย แม่ไม้มวยไทย ลูกไม้มวยไทย ความเชื่อที่แฝงอยู่ในการแสดงทั้งการไหว้ครู การสวมมงคล และประเจียด ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้มวยไทย ผ่านการแสดงที่ สนุกสนาน ทำให้ผู้หญิงมีพื้นที่ในกีฬาของผู้ชายที่สามารถแสดงออกได้เต็มที่ไม่ใช่ เพียงองค์ประกอบเล็ก ๆ หรือการสร้างสีสันให้กับผู้ชายเท่านั้นแต่ผู้หญิงสามารถแสดงออกได้เท่าเทียมกับผู้ชาย แต่ถึงแม้จะสามารถแสดงออกได้เท่าผู้ชาย ผู้หญิงก็ยังมี หน้าที่แสดงออก ถึงความอ่อนช้อย ออกมาแม้จะเป็นการแสดงการต่อสู้ แต่ก็สามารถเป็นที่สนใจของผู้ชม การนำเสนอภาพของผู้หญิงในนาฎมวยไทย ทำให้มุมมองของสังคมต่อมวยไทยเปลี่ยนไปในทางที่ดี ผู้คนเข้าถึงมวยไทยได้ง่ายขึ้นเป็นการอนุรักษ์ศิลปะะการต่อสู้ประจำชาติ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม : https://mdk-shop.com/

เครดิต :https://www.teesudshow.com/prod

สนับสนุนโดย :  Sa gaming , Joker Game joker slot

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Related Post