“มอญปากเกร็ด”

“มอญปากเกร็ด”

“มอญปากเกร็ด”

ระหว่างการเดินทางไปเยี่ยมกลุ่มคน ผู้มีความแน่วแน่

ในการรักษาวัฒนธรรม ในการอนุรักษ์ป่า และ

ธรรมชาติ ในพื้นที่ต่างๆ ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศไทย รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิระดับปราชญ์ ในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ผมได้พูดคุยเชิงวิเคราะห์ หลายๆ ประเด็นกับ อาจารย์สุรพล ดวงแข ในเรื่องภาษาที่ใช้เรียกชื่อ หมู่บ้าน ตําบล ลําห้วย และแม่น้ำต่างๆ ที่เราเดินทางไปพบเห็นwinner55

เมื่อเรายิ่งคิดวิเคราะห์มากขึ้นๆ จึงเกิดคําถามว่า แท้จริง แล้วคนไทยคือใคร สืบเชื้อสายมาจากไหน ทําไมหลักฐานทาง โบราณคดี ภาษา อาหารการกิน และวัฒนธรรมที่สืบทอดกัน มา จึงบ่งชี้ว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวมอญเป็นส่วนใหญ่

หวยซองกะเรีย”, “แม่น้ํารันตี” ที่อําเภอสังขละบุรี จังหวัด กาญจนบุรี ฟังแล้วไพเราะจับใจ “เป็นภาษาของกลุ่มเชื่อ ชาติพันธุ์ไหน” ผมเอ่ยขึ้น อาจารย์สุรพลบอกว่า เป็นภาษา มอญ ซึ่งอาศัยอยู่ในฝั่งไทย คนมอญเรียกฝรั่งว่า “ฮะเล” และ เรียกฝั่งแม่น้ําว่า “ซัง” เรียกคนสยามว่า “เซม”

หวยซองกะเรีย มาจากภาษามอญว่า “ซังฮะเล” หมายถึง ฝั่งแม่น้ํา ซึ่งอยู่ในการครอบครองของพวกฝรั่ง ซึ่งหมายถึง ฝั่งพม่า ซึ่งตกอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ และเรียกฝัง แม่น้ําในประเทศไทยว่า “ซังเซม” หรือฝั่งแม่น้ําในความครอบ

ครองของสยาม เราจึงคุยกันต่อว่า ไปที่ไหนก็พบแต่คนไทยที่ มีเชื้อสายมอญ ผมก็เสริมต่อว่า “แล้วคนเชื่อสายกลุ่มชาติพันธุ์ ไท-ไต หรือคนไทยดั้งเดิมมีอยู่ที่ไหนบ้างในประเทศไทย”

อาจารย์เสริมว่าทางตะวันตก เลียบชายแดนไทย-พม่า ตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอนลงไปถึงประจวบคีรีขันธ์ เป็นคนเชื้อ สายกะเหรี่ยงภาคเหนือเป็นคนเชื้อสายไทลื้อ ไทใหญ่ไทยยอง คําว่า ไท หรือ ไต เป็นภาษากลางในการสื่อสารของอาณาจักร ต่างๆ ในสุวรรณภูมิ ในสมัยโบราณของคนที่มีเชื้อสายไทย-ลาว หมายถึงกลุ่มเชื้อชาติพันธุ์หนึ่ง เช่น ไทบ้าน หมายถึง ชาวบ้าน ไทลือ หมายถึง ชาวลือ ไทดํา ไทขาว หมายถึง กลุ่มพูดภาษา ไทยทางตอนเหนือของเวียดนาม เป็นต้น

อาจารย์สุรพล ดวงแข (ซ้าย) พาผม พี่อุดม และคุณพิเนตร วิเศษสาธร ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวมอญเmะเกร็ด

แต่การตั้งรกรากเก่าแก่ของชาวมอญ ในเกือบทุกภูมิภาค ของราชอาณาจักรไทยนั้นมีมาทุกยุคทุกสมัย ที่ชัยภูมิ แถบอําเภอ เทพสถิต เรียกกันว่า “ญัฮกูร” หรือชาวบน พระนางจามเทวี เจ้าอาณาจักรทางภาคเหนือของไทยเมือหนึ่งพันปีเศษเป็น ชาวมอญ และพระนางเจ้าจามรี ยุคก่อนพระนางเจ้าจามเทวี ก็เป็นชาวมอญเช่นกันภาคกลางของประเทศไทยในช่วงเวลา ดังกล่าว ตั้งแต่สมัยทวารวดี ก็เป็นมอญมาก่อนอาณาจักร โยเดียหรืออยุธยาเรืองอํานาจวัฒนธรรมมอญยังคงสืบทอด มานับพันปีจนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันวัฒนธรรมของชาวมอญยังคงตกทอดมาสูดินดิน สยาม เช่น ขนมจีนน้ํายาและน้ําพริก เป็นอาหารที่คนไทยทั้ง

บันนิยมกินนั้น เป็นอาหารของชาวมอญมาแต่ 2. ในภาษามอญเรียกว่า “คนอเงิน”, “คน” หมายถึง หมัก “จีน” หมายถึง สุกจากการนึ่ง ชนเชื้อซาติต่างๆ ซึ่ง ศัยอยู่ในประเทศไทย ออกเสียงเพียนเป็น ขนมจีนซึ่งมิได้ เกี่ยวข้องอะไรกับ ขนม และชาวจีนแต่อย่างใด เมื่อถึงวันพระขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 คนไทยเรียกวัน สารท

คนจีนเรียก “สารทจีน” แต่มอญเรียกว่า “วันตักบาตรน้ํา ถึง อาจารย์สุรพล ยังได้เล่าถึง พระครูอมรนนทคุณ (อํานวย) เจ้าอาวาสวัดท้องคุ้งปัจจุบัน ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัด ท้องคุ้ง ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ต่อมาได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ปีนี้อาย 27 ปีแล้ว ยังคงรักษาระดับการนําสวดมนต์ สําเนียงมอญได้ อย่างชัดเจนเหมือนเดิม แม้ในวันตักบาตรน้ําผึ้ง

เมื่อคราวที่อาจารย์สุรพล เคยบวชเมื่อ 40 ปีมาแล้วที่วัด นี้ พระครูอมรนนทคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ให้ อาจารย์สุรพล ยังรําลึกถึงคําสอนของท่านว่า “การสวดมนต์ต้องออกเสียงให้ ชัดถ้อยชัดคํา เปล่งเสียงดังให้ต็มที่ รักษาจังหวะให้พอดี เอ็ง มีบุญเก่าอยู่แล้ว ข้าไม่ต้องสอนมาก ให้ช่วยกันรักษาประเพณี ของบรรพบุรุษเอาไว้

วัดท้องคุ้งจึงอาจจะเป็นวัดเดียว และวัดสุดท้ายในจังหวัด นนทบุรี ที่สามารถรักษาการสืบทอดประเพณีของบรรพบุรุษไว้ ได้มาก จนถึงปัจจุบัน แต่ไม่รู้ว่าจะได้อีกนานเท่าใด

นอกจากนี้ ประเพณีสําคัญของชาวมอญ ในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 10 นั้น ผู้คนชาวมอญต่างทําข้าวต้มลูกโยน และน้ําผึ้ง ไปใส่บาตร แต่งตัวเตรียมการตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ํา ซึ่งถือเป็น องค์ประกอบสําคัญ

อาจารย์สุรพล ย้อนอดีตไว้อย่างน่าฟังว่า “ข้าวต้มลูกโยน เพิ่งนึ่งเสร็จ กลิ่นหอมใบลําเจียก ที่ใช้ห่อข้าวต้มฟังไปทั้งบ้าน พรุ่งนี้จะนําข้าวต้มลูกโยน พร้อมกับน้ําผึ้ง ทั้งห่อหมกปลา ชื่อนใบยอ และข้าวไปวัดแต่เช้า คิดถึงความสุขในวัยเด็ก ที่

ญาติผู้ใหญ่ต่างสาละวนกับการเตรียมอาหารไปทําบุญ ตอน เด็กได้รับมอบหมายจากยาย ให้ทําหน้าที่ควบคุมการใส่พื้น เข้าเตาไฟให้แรงและสม่ําเสมอพอ เพื่อทําให้ข้าวต้มลูกโยนสุก เนื้อแน่น เหนียว อร่อย”

หากสนใจเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

สนับสุนนบทความโดย Joker Game   joker game  ,  joker slot


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *