รับมืออย่างไร เมื่ออกหักอยากตาย 1รับมืออย่างไร เมื่ออกหักอยากตาย 1

รับมืออย่างไร เมื่ออกหักอยากตาย 1

ความรักนอกจากจะมาพร้อมความสุขสมหวังแล้ว หลายครั้งก็ตามมาด้วย ความผิดหวังจนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสีย อย่างที่เราเคยเห็นข่าวฆ่าตัวตายประชดรัก ตามหน้าหนังสือพิมพ์มาหลายครั้งหลายครา ฮักจึงเชิญ คุณตระการ ISนศรี ผู้อํานวยการสมาคมสะมาริตันส์ สมาคมที่ทําหน้าที่คอยพูดคุยเป็นเหมือนเพื่อนที่อยู่ เคียงข้างทางโทรศัพท์มานาน เพื่อแนะนําวิธีรับมือกับความเศร้าต่างๆ ที่ใครหลายคน อาจกําลังเผชิญอยู่

สมาคมสะมาริตันส์คืออะไรคะwinner55

สมาคมเรามีงานหลักคือเปิดคอลเซ็นเตอร์ พันธกิจหลักก็คือ องกันการฆ่าตัวตาย เราช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ในชีวิต โดย เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความคิดอยากจะจบชีวิตตัวเอง

วิธีการให้บริการของเราคือ ใครก็ตามที่มีความทุกข์สามารถโทร เข้ามาได้ เรามีอาสาสมัครที่อยู่ตรงนี้ ที่จะคอยรับฟัง คอยพูดคุย ให้ กําลังใจ แสดงความเข้าใจ ให้ความเป็นมิตรและความจริงใจต่อคนที่ โทรเข้ามาเมื่อมีความทุกข์ เราจะมีวิธีการรับฟังแบบสะมาริตันส์ซึ่ง เป็นแบบฉบับของเราเลย

สมาคมเปิดมาที่ปีแล้วคะ

ในประเทศไทยเราเปิดมาประมาณ 37 – 38 ปีครับ ส่วน สํานักงานใหญ่เราอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เปิดมาประมาณ 60 – 70 ปี แล้วครับ

ทราบมาว่าคุณตระการเคยเป็นอาสาสมัครมาก่อน พอจะจําสายแรกที่โทรเข้ามาได้ไหมคะ

ก่อนอื่นต้องเรียน 2 – 3 เรื่องเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของสมาคมครับ หนึ่งคือเราต้องไม่นําเรื่องราวที่ผู้โทรคุยกับเรามาเปิดเผยกับใครเลย เพราะเราต้องการให้ผู้โทรสามารถที่จะคุยความทุกข์อะไรของเขาก็ได้ สิ่งนี้เป็นเหมือนสัญญาที่เราให้กับผู้โทร เป็นกฎเกณฑ์ที่เราต้องปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุยกันจะไม่มีการนําออกมาพูด

ข้างนอก

สองคือตัวอาสาสมัครเอง ที่นี่เราก็มีกฏเกณฑ์ว่าห้ามไม่ให้อาสา สมัครเปิดเผยตัว คือผู้มารับโทรศัพท์ไม่สามารถไปบอกคนข้างนอกได้ เลยว่าเขาเป็นอาสาสมัคร

สําหรับผมในช่วงที่เป็นอาสาสมัครก็เปิดเผยตัวไม่ได้ครับ แต่ ปัจจุบันนี้เนื่องจากเป็นผู้อํานวยการจึงมีความจําเป็นต้องเปิดเผย ตัวเอง เพราะฉะนั้นการมาเป็นผู้อํานวยการก็ต้องยุติบทบาทของ การเป็นอาสาสมัครไปด้วย

ช่วยเล่าความรู้สึกตอนเป็นอาสาสมัครให้ฟังหน่อยค่ะ

ผมว่าความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกร่วมของอาสาสมัครทุกคนเลย ครับ เวลาเราได้พูดคุยกับผู้โทรที่เขามีความทุกข์ ตอนแรกๆ อาจจะ ร้องห่มร้องไห้จนในที่สุดเขาดีขึ้น ความรู้สึกของเราคือ เรารู้สึก มีความสุขไปด้วย เพราะได้ช่วยให้คนๆ หนึ่งคลายทุกข์

เรารู้สึกว่าตัวผู้โทรมีค่าอย่างมาก การเป็นอาสาสมัครที่นี่ทําให้ เราได้เห็นคุณค่าของผู้อื่นและในขณะเดียวกันก็เห็นคุณค่าของตัวเอง ด้วยว่า สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและคนอื่นได้ด้วยการช่วย เหลือคน และอีกอย่างหนึ่งที่อาสาสมัครพูดกับผมบ่อยๆ เลยก็คือ เมื่อเขามาเป็นอาสาสมัครที่นี่นานๆ ไปบุคลิก ลักษณะนิสัยเขา เปลี่ยนไป

เขากลายเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างในชีวิต มากขึ้น เพราะว่าเขากลายเป็นคนที่รับฟังมากขึ้น และโต้เถียงน้อย ลง นี่ก็เป็นผลพลอยได้ที่อาสาสมัครได้รับครับ

วิธีการช่วยเหลือคนแบบสมาคมสะมาริตันส์เป็นอย่างไร

การที่มีคนโทรเข้ามา ไม่ว่าเขามีปัญหาอะไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่เรา ไม่ทําคือ ไม่แก้ปัญหาให้กับเขา สมมติว่าเขาติดหนี้ติดสิน เราไม่ สามารถที่จะให้อาสาสมัครของเราเอาเงินให้เขาไปช่วยเหลือได้ หรือ มีปัญหาสามีนอกใจ แล้วไม่รู้ว่าควรจะเลิกหรือไม่เลิก เราจะไม่ แนะนําเขาว่า คุณควรเลิกหรือไม่เลิก

สิ่งที่เราทําคือ ให้ความเป็นมิตร รับฟัง เห็นอกเห็นใจ ให้ กําลังใจ และให้ความรู้สึกว่าเราอยู่เคียงข้างเขา นี่คือสิ่งสําคัญที่สุด คือเน้น “อารมณ์” เราต้องเข้าใจอารมณ์เขาว่าทําไมเขาถึงมีความ ทุกข์แบบนี้ ทําไมเขาถึงมีความคิดอยากตาย ทําไมถึงเศร้า ทําไมถึง ลุกขึ้นมาไม่ได้สักที และเราแสดงความเข้าใจ นั่นคือวิธีการที่เราทํา

แล้วเป็นวิธีการที่ได้ผลอย่างมาก มีผู้โทรมากมายบอกว่าก่อน หน้านั้นที่เขามีความรู้สึกอยากตาย ไม่ใช่เพราะว่าเขามีปัญหา แต่เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเหลือตัวคนเดียวในโลก ถูกทิ้งให้เผชิญ ปัญหาอย่างโดดเดี่ยว

เมื่อเขาคุยกับเรา เขาเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียว มีคนที่ เข้าใจ อยู่เคียงข้าง พร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันในขณะที่เขามีปัญหา และไม่ตัดสินเขา ไม่สอนเขา ไม่ว่าเขา ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องสู้ ปัญหาด้วยตัวเอง จึงทําให้ความรู้สึกอยากตายหายไปหรือน้อยลง

ถ้าเจอคนรอบข้างมีความทุกข์มากๆ ทําอย่างไรดี

สิ่งที่เราแนะนําในฐานะสะมาริตันส์คือ “รับฟังเขา” ให้เขารู้สึกว่า เราฟังเขาโดยไม่มีเงื่อนไข เราพร้อมที่จะอยู่ตรงนั้นกับเขา อยู่ เคียงข้างเขาและต้องไม่ตัดสินเขา

คือบางครั้งเมื่อมีคนมาเล่าความทุกข์ให้เราฟัง ด้วยความที่เรา ไม่มีประสบการณ์ เรากลัวว่าเขาจะฆ่าตัวตาย เราจะรีบบอกเขาเลย ว่า “เฮ้ย เรื่องแค่นี้เอง อย่าคิดมาก ดูสิ คนนั้นเรื่องเขาหนักกว่าอีก เขายังไม่ฆ่าตัวตายเลย” แต่ลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นคนที่อยากตาย แล้วมีคนมาพูดแบบนี้ จะทําให้เรารู้สึกอย่างไร

มันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนถูกตัดสินนะ ว่าคนนั้นเก่งกว่าเราอีก เราทุกข์มากนะ ทําไมคุณบอกว่าเรื่องแค่นี้เอง คุณไม่เข้าใจฉันเลย พอมีความรู้สึกแบบนี้ เราจะรู้สึกว่าไม่อยากคุยกับคนนี้แล้ว ถูกไหม ทีนี้เหมือนถูกผลักไปอยู่ตัวคนเดียว ยิ่งเร่งสู่ภาวะฆ่าตัวตายมากขึ้น

เวลาคุย เราจะไม่คุยแบบนี้ เราจะรู้สึกว่า เอ้อ ปัญหาของคุณ หนักจริงๆ คุณรู้สึกแบบนี้ เราเข้าใจคุณ และเราจะไม่เปรียบเทียบ ว่า อย่าฆ่าตัวตายนะ ดูคนนั้นคนนี้สิ เขายังเข้มแข็งกว่าคุณ การทําแบบนั้นมีผลเสียมากกว่าผลดี

ถ้าหากว่ามีคนใกล้ตัวที่มีความคิดอยากตายให้นั่งฟังเขาอย่างไม่มี เงื่อนไข เห็นอกเห็นใจเขา ไม่ต้องไปแนะนํา ไม่ต้องไปสั่งสอน แต่ให้เขารู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขา แบบนี้จะช่วยเขาได้ เยอะครับ

เรามักจะเข้าใจผิดว่าที่คนอยากตายเพราะเขาเจอปัญหาที่แก้ ไม่ได้ แต่จริงๆ ชีวิตใครก็มีปัญหา ผมก็มีปัญหา คนทุกคนก็มีปัญหา ทําไมเราไม่ฆ่าตัวตาย เป็นเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเรามีคนซัพพอร์ต อยู่ แต่คนที่เขาอยากตาย เขารู้สึกว่าโดดเดี่ยว ต้องสู้ปัญหาด้วย ตัวเอง

หากสนใจเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม

สนับสุนนบทความโดย Joker Game   joker game  ,  joker slot

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Related Post