ศาสนาของยุโรปในศตวรรษที่ 21ศาสนาของยุโรปในศตวรรษที่ 21

ศาสนาของยุโรปในศตวรรษที่ 21 ในยุโรป 3 ศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุด คือ ศาสนาคริสต์ ไม่นับถือศาสนา และศาสนาอิสลาม ตามลำดับ โดย 47% ของคริสต์ศาสนานับถือนิกายโรมันคาทอลิก, 35% นับถือนิกายโปรเตสแตนท์ คิดเป็นสัดส่วน 51% ของประชากรยุโรป เนื่องจากยุโรปเป็นทวีปแรกที่พระเยซูได้เผยแผ่คำสอน  ในส่วนศาสนาอิสลามซึ่งเชื่อในพระเจ้าเช่นเดียวกัน

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกwinner55

ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ในศตวรรษที่ 21 หลังสิ้นสุดสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอลที่ 2 ในปี 2005 คณะพระคาร์ดินัลได้ตั้ง สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013 ได้สละสมณะศักดิ์ด้วยองค์เอง โดยทรงให้เหตุผลว่า ด้วยพละกำลังและสุขภาพที่ถดถอยลง ในวัย 85 ชันษา ทรงไม่สามารถนำพาศาสนจักรคาทอลิกได้อีกต่อไป ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่ ในปี 2013 โดยมีพระคาร์ดินัลเข้าร่วมการเลือกตั้งทั้งหมด 115 คน ผู้ที่ได้รับ 2 ใน 3 หรือเท่ากับ 77 เสียงขึ้นไป จะได้รับเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่ คือ พระคาร์ดินัลแบร์โกญ่ ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่ในวันที่ 13 มีนาคม 2013 ด้วยคะแนน 85 เสียง

ปัจจุบันในปี ค.ศ 2013 มีการเติบโตของผู้ที่นับถือศาสนาศริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศแถบยุโรป เช่น โปแลนด์ ลิธัวเนีย ยูเครน ลัตเวีย เบลารุส เป็นร้อยละ 24 ของประชากรโรมันคาทอลิกทั่วโลกตั้งแต่ปี 1970 แต่หลายประเทศในยุโรปกลับมีประชากรที่นับถือโรมันคาทอลิกลดลง ทั้งยุโรปเป็นฐานที่มั่นและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ ความศรัทธาที่ลดลงต่อศาสนาจักรนี้เป็นปัญหาสำคัญในศตวรรษที่ 21 ที่ศาสนจักรกำลังเผชิญ มีความเป็นไปได้ว่ามรสุมนี้เกิดขึ้นจากปัญหาการทารุณกรรมทางเพศเด็กโดยบาทหลวง ซึ่งผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจำนวนมากเป็นเด็กและผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทั้งชายและหญิง โดยผู้กระทำผิดมักเป็นบาทหลวงชั้นผู้ใหญ่ที่มีผู้คนเหลื่อมใสเป็นจำนวนมาก

ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์

          นิกายโปรเตสแตนต์ เกิดมาจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องความเชื่อและการใช้ชีวิต จึงแยกตัวออกมาจากคริสตจักรโรมันคาทอลิก โดยมีนิกายสำคัญ ได้แก่

  1. นิกายลูเทอแรน (Lutheranism) เป็นผลจากการปฏิรูปศาสนาของลูเทอร์
  2. นิกายคาลวิน (Calvinism) ผู้ริเริ่มและบุกเบิกนิกายนี้ คือ จอห์น คาลวิน ซึ่งสนใจแนวคิดทางศาสนาของลูเทอร์และสวิงลี จึงได้รับคำสอนเหล่านั้นมาปรับปรุง คำสอนของเขาแพร่หลายเข้าไปถึงประเทศอังกฤษ ซึ่งเรียกว่า เปรสไบทีเรียน
  3. นิกายแองกลิคัน (Anglicanism) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “คริสตจักรแห่งอังกฤษ” มีกำเนิดในประเทศอังกฤษ โดยมีสาเหตุมาจากพระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ ต้องการให้พระสันตะปาปาที่กรุงโรมอนุญาตให้พระองค์หย่าร้างและอภิเษกสมรสใหม่ แต่พระสันตะปาปาทรงปฏิเสธ จึงไม่พอพระทัยประกาศตั้งนิกายใหม่ที่เรียกว่าคริสตจักรแห่งอังกฤษ ไม่ขึ้นต่อกรุงโรม และทรงแต่งตั้งธอมัส แครนเมอร์ เป็นอาร์ชบิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรี

         โดยประประชากรหลักส่วนใหญ่ที่นับถือนิกายโปรเตสแตนต์ในยุโรปจะอยู่ในกลุ่มสแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ เอสโตเนีย ลัตเวีย เยอรมนี และสหราชอาณาจักร ปัจจุบันการแต่งงานก็ยังเห็นโปรเตสแตนต์มักจะแต่งงานกับโปรเตสแตนต์ด้วยกันเอง

ศาสนาอิสลาม และยิว

          ชาวมุสลิมส่วนมากที่อาศัยในยุโรปเป็นกลุ่มผู้อพยพเข้ามาจากประเทศที่มีชายแดนติดทางใต้ของยุโรป

ซึ่งทั่วไปแล้วชาวมุสลิมยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก มักตกเป็นเป้าโจมตี และเครื่องมือของพรรคการเมืองเพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้าม นอกนี้ชาวมุสลิมในหลาย ๆ ประเทศในยุโรปมักถูกจำกัดสิทธิ์ที่จะทำตามหลักศาสนาของตน

ชาวมุสลิมนั้นมีวิธีปฏิบัติตามความเชื่อที่เคร่งครัดและแตกต่างจากหลาย ๆ ศาสนาในยุโรป ทำให้เกิดกระแสต่อต้านชาวมุสลิมในยุโรป เช่น กระแสต่อต้านพรรคการเมืองชาตินิยมฝ่ายขวาในหลาย ๆ  ประเทศกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น กระทั่งในปี 2017 ศาลยุติธรรมแห่งยุโรป มีคำตัดสินว่า นายจ้างมีสิทธิ์ห้ามลูกจ้างไม่ให้แสดงออกถึงสัญลักษณ์และสวมเครื่องแต่งกาย ซึ่งแสดงออกถึงความเชื่อทางศาสนา และแนวคิดทางการเมือง เช่น การสวมฮิญาบในที่ทำงาน หรือการสวมกางเขนที่สังเกตเห็นได้ชัด และในปี 2019 มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับหนึ่งในเบลเยียม ห้ามเชือดสัตว์ตามความเชื่อทางศาสนา ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ เชือดสัตว์เพื่อให้ได้เนื้อสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักฮาลาลของศาสนาอิสลาม รวมไปถึงโคเชอร์ของศาสนายิว ผู้นำชาวยิวและชาวมุสลิม เรียกมันว่าเป็นร่างกฎหมายต่อต้านยิวและต่อต้านอิสลาม โดยใช้ข้ออ้างเรื่องความโอบอ้อมอารีต่อสัตว์ หรือในไอซ์แลนด์และเยอรมนี มีแนวคิดที่จะออกกฎหมายต่อต้านพิธีขริบตามความเชื่อทางศาสนา การที่พรรคการเมืองชาตินิยมฝ่ายขวาหลายพรรคสนับสนุนแนวคิดอย่างการออกกฎหมายข้างต้น จะเป็นผลดีต่อนโยบายต่อต้านผู้อพยพด้วย ทำให้การที่ชาวมุสลิมส่วนหนึ่งเลือกที่จะเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาคริสต์ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาข้อจำกัดทางกฎหมาย เพื่อหนีจากหลักศาสนาที่เคร่งครัดเดิม และความหวาดกลัวต่อสงครามของประเทศเดิมที่ได้อพยพมา ซึ่งพบเห็นได้อย่างมากในเนเธอร์แลนด์

        ในอีก 40 ปีข้างหน้า อัตราการขยายตัวของชาวมุสลิมจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งกว่ากลุ่มผู้นับถือศาสนาใด ๆ ต่อให้การอพยพเข้าสู่ยุโรปยุติลงทันทีในวันนี้ ประชากรมุสลิมในสหภาพยุโรป 28 ประเทศ บวกนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์ก็จะยังคงเพิ่มเป็น 7.8% จากสถิติ 4.9% ในปี 2016 และระบุว่าการไม่นิยมคุมกำเนิดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชากรมุสลิมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และอายุเฉลี่ยของประชากรมุสลิมในปัจจุบันน้อยกว่าประชากรที่ไม่ใช่มุสลิมถึง 13 ปี ในกรณีที่การอพยพย้ายเข้าอยู่ในระดับกลาง ประชากรมุสลิมยุโรปจะเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าเศษๆ เป็น 11.2% ภายใน ปี 2050 แต่หากอยู่ในระดับสูงก็จะเพิ่มเป็น 14%

กลุ่มคนไม่นับถือศาสนา (No religion)

St. Mary’s university ได้ทำการสำรวจสัดส่วนการนับถือศาสนาในกลุ่มประชากรช่วงอายุ 16-29 ปีจาก 22 ประเทศทั่วยุโรปในปี 2014 และ 2016 พบว่า มีมากกว่ากึ่งหนึ่งของประชากรจาก 12 ประเทศที่ไม่ปวารณาตนอยู่ภายใต้ศาสนาใด ๆ และอีก 19 ประเทศที่มีประชากรเกิน 1 ใน 3 ที่ไม่นับถือศาสนาโดย Czech Republic เป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่ไม่นับถือศาสนาสูงที่สุดมากถึง 91% ตามด้วย Estonia 80% ประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่ไม่รับถือศาสนาต่ำที่สุดได้แก่ Lithuania 25% และ Poland 17% และคาดว่าภายในปี 2050 สัดส่วนคนที่ไม่นับถือศาสนาจะเพิ่มสูงถึง 23% ของประชากรยุโรปทั้งหมด ซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ไม่นับถือศาสนากลุ่มใหญ่คือ กลุ่ม Agnosticism มักจะพบหนาแน่นในแทบทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ซึ่งมักประกอบด้วยประเทศที่เจริญแล้ว รวมทั้งยังมีอีกหลายบทความสำรวจที่พบว่า มีการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่ไม่นับถือศาสนาในกลุ่มประชากรที่มีอายุน้อยและมีการศึกษาสูง และเยาวชนที่ถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์ มีแนวโน้มที่โตมาจะไม่นับถือศาสนาเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันเยาวชนที่เติบโตในครอบครัวที่ไม่นับถือศาสนา โดยภาพรวมจะยังถือไม่นับถือศาสนาต่อไป

คาดว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ประชากรกลุ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมี เนื่องจากตั้งถามต่อความเชื่อทั้งหลาย ซึ่งยังไม่สามารถอ้างอิงโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่กำลังมีการพัฒนาอยู่ได้ จึงทำให้เกิดความคลางแคลงใจในประชากรกลุ่มหนึ่ง รวมไปถึงการเจริญของเทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคม ทำให้หลักการ แนวคิด และข้อสงสัยเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกไปในวงกว้าง เป็นที่มาของการขยายขนาดของประชากรกลุ่มนี้อย่างรวดเร็ว

เครดิต https://www.iam-tour.com/country_info/

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม  https://mdk-shop.com/

สนับสนุนโดย  Sa gaming , Joker Game joker slot

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Related Post