อยากขอวีซ่าต้องทำอย่างไร ?
อยากขอวีซ่าต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

อยากขอวีซ่าต้องทำอย่างไร ย่างเข้าสู่ช่วงปลายปี เชื่อว่าหลายคนกำลังมีแผนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศ และบางประเทศนั้นจำเป็นต้องใช้วีซ่าในการเดินทาง พอพูดถึงเรื่องขอวีซ่า หลายคนอาจถึงกับถอดใจ

เพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก บางคนยังไม่เคยขอวีซ่ากลัวขอวีซ่าไม่ผ่าน หรือบางคนก็ฟังต่อๆ มาจากคำบอกเล่าของคนอื่น 

ในความเป็นจริงการขอวีซ่าไม่ใช่เรื่องที่ยากและน่ากลัวอย่างที่หลายคนคิด ลองมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการขอวีซ่าที่จะเปลี่ยนความคิดเดิมๆ กันเลย  

อยากขอวีซ่าต้องทำอย่างไร

วีซ่าคืออะไร?

อยากแรกเราลองมาทำความรู้จักกับวีซ่าก่อน วีซ่าคือเอกสารที่ใช้ประกอบกับหนังสือเดินทาง เพื่อใช้เข้าประเทศที่ผู้เดินทางต้องการจะไป

โดยมีช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ว่าสามารถอยู่ภายในระยะเวลาเท่าไหร่ โดยวีซ่าจะต้องออกโดยสถานทูตของประเทศที่ผู้เดินทางต้องการจะไปเท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนกันได้ 

ผู้เดินทางจำเป็นต้องแสดงวีซ่าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกครั้ง วีซ่านั้นมีหลายประเภท เช่น วีซ่าสำหรับท่องเที่ยว วีซ่าสำหรับทำงาน วีซ่าสำหรับการศึกษา รวมไปถึงการเดินทางต่อเครื่องบินไปยังประเทศที่ 3

ก็ต้องมีการขอวีซ่าด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงควรขอวีซ่าตามจุดประสงค์ที่จะไป เพราะค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่าแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกัน 

อีกอย่างคือการขอวีซ่าแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ทั้งเงื่อนไข เอกสาร ความยากในการขอ และระยะเวลาของวีซ่าที่สามารถขอได้
จึงควรศึกษาให้ละเอียดทุกครั้งก่อนที่จะไปขอวีซ่า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา

อยากขอวีซ่าต้องทำอย่างไร? 

ลองมาดูกันว่า ถ้าอยากขอวีซ่าสามารถติดต่อที่ไหนได้บ้าง 

1. ติดต่อสถานทูตหรือศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยตรง

นี่เป็นวิธีการดั้งเดิมที่คนส่วนใหญ่ทำเมื่อต้องการขอวีซ่า คือเป็นการไปยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเอง โดยก่อนที่จะไปติดต่อที่สถานทูตหรือศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า

จำเป็นที่จะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อม รายละเอียดของเอกสารที่ต้องเตรียมนั้นสามารถเข้าไปดูได้ตามเว็บไซต์สถานทูตของแต่ละประเทศ เพราะแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน 

2. ยื่นขอวีซ่าออนไลน์

ปัจจุบันบางประเทศสามารถยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ได้แล้ว เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถเข้าไปกรอกแบบฟอร์มแบบออนไลน์และอัพโหลดข้อมูลส่วนตัว

เช่น รูปถ่าย และเอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณาต่างๆ ซึ่งเมื่อเข้าไปยังเว็บไซต์จะมีบอกรายละเอียดว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง 

ประเทศที่สามารถยื่นขอวีซ่าแบบออนไลน์ได้ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา เป็นต้น อย่างไรก็ตามการยื่นวีซ่าแบบออนไลน์ก็มีข้อกำหนด

และระยะเวลาในการยื่น ที่ต้องศึกษาก่อนทุกครั้ง

3. ขอวีซ่าที่สนามบินปลายทาง (Visa on Arrival)

หลายคนสับสนระหว่าง Visa on Arrival กับ Visa Free อย่าเข้าใจผิดว่าเมือนกัน เพราะ Visa Free คือสามารถเข้าได้ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องมีวีซ่า
แต่ Visa on Arrival คือวีซ่าที่ผู้ถือพาสปอร์ตไทยสามารถขอวีซ่าได้ที่สนามบินปลายทาง ณ ช่องทางตรวจคนเข้าเมืองได้เลย

โดยยังต้องกรอกแบบฟอร์มให้ครบ และเสียค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะอาศัยอยู่ในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ว่าจะให้ผ่านเข้าเมืองหรือไม่ 

สำหรับประเทศที่สามารถทำวีซ่าแบบ Visa on Arrival ได้ เช่น ฟิจิ จอร์แดน เนปาล และ หมู่เกาะโซโลมอน อย่างไรก้ตามควรศึกษาข้อมูลที่อัพเดทล่าสุด
เพราะ Visa on Arrival สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

เอกสารอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการขอวีซ่า?

ในการขอวีซ่า หากมีเอกสารครบก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง ดังนั้นเรามาดูกันว่าเอกสารอะไรที่ควรเตรียมพร้อมก่อนจะไปขอวีซ่าบ้าง 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ โดยปกติแล้วต้องมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับรับตราปรับทับวีซ่าอย่างน้อย 1 หน้า
2. รูปถ่ายตามที่สถานทูตกำหนด – ขนาดและเงื่อนไขตามแต่ละสถานทูตกำหนด

2. หลักฐานการทำงาน กรณีทำงานประจำ ได้แก่ หนังสือรับรองการทำงาน ใบลางาน หรือสลิปเงินเดือน เพื่อยืนยันว่ามีงานทำอยู่จริง หากเป็นเจ้าของกิจการ

สามารถยื่นหนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงว่าเป็นเจ้าของกิจกรา และ Statement กิจการย้อนหลัง 6 เดือน หากเกษียณอายุแล้ว สามารถยื่นเอกสารการเกษียณอายุ
เช่น สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาเอกสารการจ่ายบำนาญ สำเนาเอกสารรับรองการทำงานที่สุดท้าย เป็นต้น

3. หลักฐานการศึกษา (กรณีเป็นนักศึกษา) เช่น หนังสือรับรองการศึกษา ว่าเป็นนักศึกษาระดับไหน สถาบันใด เพื่อยืนยันว่าจะกลับมาเรียนต่อ
บางครั้งอาจจะใช้ผลการเรียนหรือทรานสคริปด้วย

4. แผนการเดินทาง เอกสารประกอบเพื่อแสดงวัตถุประสงค์การเดินทางว่าเดินทางไปทำอะไรบ้าง ระยะเวลาที่ไปประมาณกี่วัน และมีแผนว่าจะกลับมาเมื่อไหร่

5. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน (ในกรณีที่จองตั๋วเรียบร้อยแล้ว)

6. เอกสารการจองที่พัก หลักฐานการจองที่พัก ที่อยู่ของที่พัก ในกรณีที่มีที่พักแล้ว หากยังไม่มีสามารถใช้หนังสือรับรองการจัดหาที่พักได้

7. สำเนาเอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่า เป็นต้น

8. หลักฐานทางการเงิน รายการความเคลื่อนไหวบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือ 

ทั้งนี้อาจมีเอกสารอื่น ๆ อีก ซึ่งแล้วแต่สถานทูตที่จะไปติดต่อจะขอ บางประเทศอาจขอหลักฐานการตรวจสุขภาพ
ที่สำคัญอย่าลืมกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าให้ครบถ้วน

สนับสนุนโดย Joker Slot , Sa game , Sexy Game , Joker Game , UFABET 72 , Esport , Sa gaming , Sexy
gaming , Sa gaming , joker gaming , Joker slot , Slot game , Joker slot , Joker slot

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Related Post

กินยาเข้าไป เอาไปใช้ที่ไหนกินยาเข้าไป เอาไปใช้ที่ไหนชีวิตนี้คงไม่มีใครที่ไม่เคยกิน ยา หรอกใช่ไหม อย่างน้อยที่สุดในชีวิตก็คงต้องเคยกินสักเม็ดสองเม็ดนั่นแหละ