อาชีพเกิดใหม่ตามเทรนด์ดิจิทัลเนทีฟ
อาชีพเกิดใหม่ตามเทรนด์ดิจิทัลเนทีฟ

อาชีพเกิดใหม่ตามเทรนด์ดิจิทัลเนทีฟ

อาชีพเกิดใหม่ตามเทรนด์ดิจิทัลเนทีฟ เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างก้าวกระโดด ทำให้ทุกวันนี้อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากมายกับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน ผู้คนในยุคนี้ที่ใช้ชีวิตออนไลน์อยู่บนโลกอินเตอร์เน็ตมากพอ ๆ กับการใช้ชีวิตจริง ๆ ในแต่ละวัน จนสามารถเรียกได้ว่าพวกเขาเหล่านั้นคือพลเมืองดิจิทัล Digital Native

ซึ่งหมายถึงกลุ่มที่มีทักษะการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นการดำเนินชีวิตประจำวันและด้วยการพัฒนานี้เอง ทำให้เกิดอาชีพใหม่ ๆ ที่ตอบสนองกับรูปแบบการทำงานที่เน้นการใช้ชีวิตบนโลกดิจิตอลมากยิ่ขึ้น ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก ซึ่งต่อไปนี้คือตัวอย่างของอาชีพที่เกิดจากความก้าวหน้าโลกอินเตอร์เน็ต

Online video clip creator (ผู้สร้างสรรค์คลิปวีดีโอออนไลน์)

ผู้สร้างสรรค์คลิปวีดีโอออนไลน์ เป็นผู้สร้างสรรค์คลิปวีดีโอเพื่ออัปโหลดลงในแฟลกฟอร์มที่มีไว้สำหรับการแบ่งปันคลิปวีดีโอโดยเฉพาะ เช่น Youtube  Facebook หรือ Dailymotion เป็นต้น ซึ่งส่วนมาก สำหรับผู้ที่ทำคลิปวีดีโอลงใน Youtube เรามักจะเรียกว่า Youtuber ซึ่งนับว่าเป็นแฟลกฟอร์มที่มีการใช้งานและทำรายได้มากที่สุด

รายได้ของผู้สร้างสรรค์คลิปวีดีโอออนไลน์นั้น ถ้าพิจารณาจากเว็บไซต์ Youtube ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแบ่งปันคลิปวีดีโอออลน์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด จะมีรายได้อยู่ด้วยกัน 2 ทาง คือ 1. ส่วนแบ่งจากค่าโฆษณาที่ปรากฎระหว่างที่ผู้คนรับชมคลิปวีดีโอ และ 2. รายได้จากผู้สนับสนุนเฉพาะของยูทูปเบอร์แต่ละราย

การเป็นผู้สร้างสรรค์คลิปวีดีโอออนไลน์นั้นไม่ต่างอะไรกับการเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ เพราะจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ การวางแผน และการดำเนินงานกำกับดูแลในระหว่างถ่ายทำและตัดต่อ

เพื่อให้ผลงานออกมาตรงตามจุดมุ่งหมายและตอบสนองกับผู้บริโภค ผู้ที่สนใจงานด้านนี้จะจึงต้องเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ทำ นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิและลิขสิทธิ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่ามีคุณภาพและไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

Social Admin (ผู้ดูแลโซเชียลมีเดีย)

ปัจจุบันหน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ นอกจากจะมีเว็บไซต์ที่ถือเป็นดั่งที่อยู่ของบริษัทในโลกออนไลน์อยู่แล้ว ก็ยังมีการใช้โซเชียลมีเดียในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกด้วย

ซึ่งการตอบข้อซักถามหรือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ลงในโซเชียลมีเดียนั้น เป็นหน้าที่ของ Social Admin (ผู้ดูแลโซเชียลมีเดีย) โดยหน่วยงานและบริษัทบางแห่งอาจมีพนักงานทำงานด้านนี้ประจำ แต่บางแห่งก็อาจใช้บริการจากบุคคลภายนอก ซึ่งแล้วแต่ความจำเป็นและความสำคัญในการติดต่อสื่อสาร

ผู้ดูแลโซเชียลมีเดียนั้น จะต้องเป็นคนที่ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ดี มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการ คอยเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริโภคกับหน่วยงานหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และคอยดูแลให้พื้นที่โซเชียลมีเดียให้อยู่ในความเรียบร้อยและเหมาะสมกับผู้บริโภค

Blogger (บล็อกเกอร์)

Weblog คือเว็บไซต์ที่มีลักษณะเหมือนการจดบันทึกไดอารี่ ซึ่งผู้ที่ใช้ประโยชน์จาก Wreblog เหล่านี้เราจะเรียกกันว่า Blogger ซึ่งก็คือผู้ที่เขียนเรื่องราวต่างๆ ลงบน Webblog นั่นเอง ปัจจุบันเมื่อโซเชียลมีเดียมีการเติบโตที่สูงขึ้น Blogger จึงหันมาบันทึกเรื่องราวต่างๆ ลงในโปรไฟล์ของตัวเองด้วย ซึ่ง Blogger ที่ได้รับความนิยมจะมียอดผู้ติดตามสูง ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาของผู้สนับสนุนต่าง ๆ

ผู้ที่สนใจอย่างเป็น Blogger จะต้องมีใจรักในการเขียน ใช้ภาษาได้ดี ชอบเขียนและบันทึกเรื่องราวต่างๆ มีทักษะในการจับใจความและสรุปความได้ดี สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจผ่านการเขียนได้ และต้องมีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องที่เขียน เพราะให้สามารถอธิบายให้ผู้อื่นเห็นภาพได้

ปัจจุบันนอกจากการเขียน Weblog แล้ว ยังมีการบันทึกเรื่องราวในลักษณะของ Vlog ซึ่งเป็นบันทึกเรื่องราวโดยการถ่ายทำคลิปวีดีโอ ซึ่งเป็นช่องทางสร้างรายได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย

Gamecaster (นักแคสเกม)

Gamecaster คือผู้ที่เล่นเกมและเปิดให้มีผู้รับชมการเล่นเกมนั้น ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการเล่นไปเล่าเรื่องไป เพื่อให้เกิดความบันเทิง  สนุกสนานและน่าติดตามสำหรับผู้รับชม นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงผู้บรรยายเกมในการแข่งขันเกมที่เรียกกันว่า E-Sport อีกด้วย

Gamecaster จะมีการทำงานอยู่ 2 ลักษณะ คือ แบบเล่นแล้วอัดเก็บไว้ ก่อนที่จะนำมาตัดต่อและแบ่งลงในช่องทางออนไลน์ กับ อีกลักษณะหนึ่งคือเล่นเกมสดผ่านการสตรีมมิ่ง คนที่อยากจะเป็น Gamecaster นั้นต้องมีไหวพริบดี

สามารถพูดสื่อสารได้ดี มีความเข้าใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (เพราะเกมส่วนใหญ่มักจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก) มีความรู้เรื่องเกม มีทักษะในการเล่นเกม และมีวินัยในตัวเอง

Application Creator นักพัฒนาแอปพิเคชั่น

ปัจจุบันสมาร์สโฟนได้เข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิตของคนเราอย่างมาก ทำให้การพัฒนาแอปพิเคชั่น ซึ่งเป็นโปรแกรมอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาเพื่อสมาร์ทโฟนกลายมาเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ที่สามารถตอบสนองกับผู้ใช้แต่ละคนได้อย่างเสรี

โดยผู้ใช้สามารถเลือก Download แอปพิเคชั่นได้จาก Digital Store ของแต่ละแพลตฟอร์มได้ตามความต้องการของตัวเอง ซึ่งมีทั้งแบบบริการฟรีที่มีการสอดแทรกโฆษณากับแบบมีค่าใช้จ่าย โดยสิ่งนี้สร้างรายได้ให้กับผู้พัฒนา โดยเฉพาะกับแอปพิเคชั่นยอดนิยมได้อย่างมหาศาล

ผู้พัฒนาแอปพิเคชั่นจะต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำหรับสมาร์ทโฟน และต้องเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ เพื่อพัฒนาแอปพิเคชั่นให้สามารถตอบสนองต่อความต้องของผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้

ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างของอาชีพเกิดใหม่ที่เกิดขึ้นมาในช่วงของการเติบโตของโลกออนไลน์ที่ครูผู้สอนควรศึกษาและเรียนรู้ เพราะการแนะนำอาชีพหรือแนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนนั้น ครูผู้สอนจำเป็นต้องมีข้อมูลที่เพียงพอก่อนที่จะให้คำปรึกษา ซึ่งอาชีพบางอาชีพนั้น อาจจะดีในยุคของพวกเรา

แต่สำหรับเด็กยุคใหม่ อาชีพเหล่านั้นอาจไม่มีหรือไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไปแล้วก็เป็นได้ ดังนั้นจึงควรรู้จักอาชีพใหม่ ๆ เอาไว้บ้าง เพื่อจากได้แนะนำเด็กๆรุ่นใหม่ได้อย่างเหมาะสมไม่ตกเทรนด์

สนับสนุนโดย Joker Slot , Sa game , Sexy Game , Joker Game , UFABET 72 , Esport , Sa gaming , Sexy

gaming , Sa gaming , joker gaming , Joker slot , Slot game , Joker slot , Joker slot

1 thought on “อาชีพเกิดใหม่ตามเทรนด์ดิจิทัลเนทีฟ”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Related Post