Day: 9 กรกฎาคม 2020

อาการเพลงติดหูอาการเพลงติดหูในวันนี้ทางเว็บไซต์ของเรานั้น จะขอนำเสนออาการชนิดหนึ่ง ที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้น ได้กับทุกๆคน เชื่อว่าแน่นอนใครหลายๆคนเคยเป็น