Day: 8 สิงหาคม 2020

เสี่ยงเบาหวาน หากดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเยอะเสี่ยงเบาหวาน หากดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเยอะเรียกได้ว่าในสมัยนี้นั้นบอกเลยว่า ความหวานนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้ว น้ำหนักเกินาตรฐานเอย พุงย้อย ๆ ขาใหญ่ ๆ เอย