Day: 19 สิงหาคม 2020

กากใยอาหารที่ได้จาก ลูกเกด และข้อระวังในการกินกากใยอาหารที่ได้จาก ลูกเกด และข้อระวังในการกินเรียกว่าลูกเกดนั้น เป็นของกินเล่นยอดนิยม ของใครหลายๆคนเลย ด้วยความที่เป็นของ ที่มีความหวานๆ เปรี้ยวๆ ทำให้เหมาะกับการดูภาพยนตร์