วัน: 26 สิงหาคม 2020

เสี่ยงมะเร็ง แค่สูดดมควันเสี่ยงมะเร็ง แค่สูดดมควันงานวิจัยพบว่า สารก่อมะเร็ง ที่อยู่ในควันจากการปิ้งย่างอาหารบนเตา สามารถเข้าสู่ร่างกายได้แม้เพียงเรารับควันอยู่ใกล้เตา