Day: 27 สิงหาคม 2020

บวมน้ำไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป กับอาหารลดบวมน้ำบวมน้ำไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไป กับอาหารลดบวมน้ำอาการบวมน้ำ (Edema) คือภาวะที่มีของเหลวสะสมอยู่ในเซลล์ร่างกายมากเกินไป เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การนั่งหรือยืนนานๆ