วัน: 10 กันยายน 2020

สังเกตุง่าย ๆ กับ 6 พฤติกรรม ติดเค็มสังเกตุง่าย ๆ กับ 6 พฤติกรรม ติดเค็มปกติแล้วร่างกายของคนเรา ต้องการโซเดียมต่อวันเพียงแค่ 1 ช้อนชา หรือประมาณ 2,400 มิลลิกรัมเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกัน คนกลับกินเค็มมากเป็น 3 เท่าตัว