วัน: 12 กันยายน 2020

เสริมกำลัง หัวใจ ให้แข็งแรงง่าย ๆ กับอาหารเหล่านี้เสริมกำลัง หัวใจ ให้แข็งแรงง่าย ๆ กับอาหารเหล่านี้หัวใจคนเรามี 4 ห้อง แบ่งซ้าย-ขวา โดยผนังของกล้ามเนื้อหัวใจ และ แบ่งเป็นห้องบน–ล่าง