วัน: 13 กันยายน 2020

คุยกับตัวเอง เผื่ออะไร ๆ จะดีขึ้นบ้างคุยกับตัวเอง เผื่ออะไร ๆ จะดีขึ้นบ้างในชีวิตของคนเรา เมื่อมาถึงจุดหนึ่ง ก็เริ่มรู้สึกว่าพฤติกรรม ที่ทำอยู่จนคุ้นเคย อาจไม่ตอบสนองกับ ชีวิตอีกต่อไปแล้ว