วัน: 15 กันยายน 2020

โรคที่พบได้จากสาเหตุจาการ พักผ่อนไม่เพียงพอโรคที่พบได้จากสาเหตุจาการ พักผ่อนไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอ คือ ภาวะที่ร่างกายนอนหลับ พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งแน่นอนว่าย่อม ส่งผลเสียต่อร่างกาย