วัน: 16 กันยายน 2020

สิ่งที่ทำเป็นประจำอาจจะเสี่ยงทำสมองเสื่อมสิ่งที่ทำเป็นประจำอาจจะเสี่ยงทำสมองเสื่อมรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำเป็นประจำ ที่คุณทำจนคุ้นชิน และ กลายเป็นนิสัยติดตัวนั้น บางครั้งกลายเป็น