Day: 17 กันยายน 2020

วิธีกินอารหารที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุวิธีกินอารหารที่ถูกต้องสำหรับผู้สูงอายุการมีอายุมากขึ้น ระบบเผาผลาญทำงานได้น้อยลง ควรเลือกรับประทานอาหาร ย่อยง่าย และมีกากใยสูง

ชา : เครื่องดื่มจากรากเหง้าวัฒนธรรมตะวันออกชา : เครื่องดื่มจากรากเหง้าวัฒนธรรมตะวันออกชา : เครื่องดื่มจากรากเหง้าวัฒนธรรมตะวันออก หากถามว่าเครื่องดื่มชนิดใดมีผู้นิยมดื่มมากที่สุดในปัจจุบัน คำตอบที่ได้รับส่วนใหญ่ คือ กาแฟ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าวัดจากน้ำหนักของกาแฟที่ถูกบริโภค แต่ถ้าวัดจากจำนวนคนที่ดื่มแล้วกาแฟยังมีจำนวนน้อยกว่า เนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่มีผู้ดื่มมากที่สุดประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรโลกปัจจุบันเลยทีเดียว เครื่องดื่มนั้น คือ ชา นั่นเอง