Day: 12 ตุลาคม 2020

อะไรอันตรายกว่ากัน ระหว่างน้ำตาลกับไขมันอะไรอันตรายกว่ากัน ระหว่างน้ำตาลกับไขมันอะไรอันตรายกว่ากัน ระหว่างน้ำตาลกับไขมัน เมือมีความต้องการที่จะลดน้ำหนัก หลาย ๆ คนนั้นก็จะมีบางอย่าง แล่นเข้ามาในหัว อันดับแรก ๆ ที่หลาย ๆ

ล้มทั้งยืนดีกว่าล้มไม่เป็นล้มทั้งยืนดีกว่าล้มไม่เป็นถ้าสิ่งที่เราคาดหวัง...ไม่เป็นดั่งหวังถ้าสิ่งที่เราพยายามทุ่มเททำสุดแรง กายแรงใจไม่ประสบผลสำเร็จ ถ้าสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นและได้สร้างความบอบ ช้ำจนทำให้เราต้องจมอยู่กับความทุกข์