Day: 15 ตุลาคม 2020

นั่งนานเกินไป อาจะเสี่ยงหลาย ๆ อย่างแบบที่คาดไม่ถึงมาก่อนนั่งนานเกินไป อาจะเสี่ยงหลาย ๆ อย่างแบบที่คาดไม่ถึงมาก่อนนั่งนานเกินไป อาจะเสี่ยงหลาย ๆ อย่างแบบที่คาดไม่ถึงมาก่อน บอกเลยว่าสำหรับใครที่มีอาชีพ หรืองานต่าง ๆ ที่ต้องมีการนั่งทำงานอยู่กับที่

(communication)(communication)(communication) คำถามที่ดีเป็นใบเบิกทางไปสู่ความสำเร็จและต่อยอดความรู้ แต่กว่าจะได้คำถามที่มีกึ๋น ฟังดูฉลาด ก็ต้องฝึกฝนทุกๆ วัน หัดตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัว และมีความกล้าที่จะถามด้วย