Day: 21 พฤศจิกายน 2020

เมาค้างเป็นยังไง แก้ยังไงได้บ้างเมาค้างเป็นยังไง แก้ยังไงได้บ้างเมาค้างเป็นยังไง แก้ยังไงได้บ้าง บอกเลยว่าหลาย ๆ คนนั้น หลังจากที่ปาร์ตี้มา ต้องเมาค้างทุกที แต่สำหรับนักปาร์ตี้แล้ว บรรยากาศในวงเหล้า