การฉีดวัคซีนแบบสลับกันเป็นอย่างไร

การฉีดวัคซีนแบบสลับกันเป็นอย่างไร การฉีดยาโควิด-19 สลับ มีจุดเด่น ข้อบกพร่อง อย่างไรบ้างกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเปลี่ยนแปลง

Read More

พฤติกรรมหลังแปรงฟันที่ทุกคนมักจะทำผิด

พฤติกรรมหลังแปรงฟันที่ทุกคนมักจะทำผิด เชื่อแน่นอนว่าทุก ๆ คน ก็ต้อง แปรงฟันกันอยู่แล้ว โดยมักจะแปรงฟัน กันในตอนเช้า และ ตอนเย็น

Read More