CSR = Corporate Social Responsibility (CSR)
CSR  = Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR  = Corporate Social Responsibility (CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคม ทุกคน ล้วนควรมี เพื่อสังคม ที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

วันนี้ผู้เขียนมีเรื่อง มานำเสนอ เกี่ยวกับความรับผิดชอบ ต่อสังคม ซึ่งเป็นหน้าที่หลัก
ของการใช้ชีวิต ร่วมกับ ผู้อื่น อย่างมีความสุข นับเป็น กลยุทธ ทางธุรกิจที่ได้รับ
ความยอมรับจากสังคม อย่างแพร่หลาย เนื่องจาก มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม
เพื่อ แสดงจุดยืน ของตนเอง ให้มีความน่าเชื่อถือ เป็นบริษัทที่ ดูมีความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
แก่มนุษย์โลก ที่อยู่ร่วมกัน คำนึง ถึงความยากลำบาก มีจิตใจ โอบอ้อมอารี
โดยดำเนินกิจการ โดยรับผิดชอบ สังคมอัน นำไปสู่ การพัฒนาที่ ยั่งยืน

ธุรกิจ ต้องมีความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวมwinner55

ซึ่งระดับ ของ csr ธุรกิจต้องดำเนินการ ตามเกณฑ์ ในระดับ 1 เป็นอย่างน้อย ส่วนการ
ดำเนินการในระดับต่อไป ให้ขึ้นกับ ความพร้อม ของแต่ละองค์กร โดยหลักสำคัญ ควรอยู่บนหลักพอประมาณ ที่ธุรกิจต้อง ไม่เบียดเบียนตนเอง และไม่เบียดเบียนสังคม โดยประเภทของ CSR คือ การดำเนิน CSR เพื่อสังคม ในช่วงเวลาต่างๆ

กฎหมายใหม่ ลูกจ้างมีสิทธิลากิจได้ปีละ 3 วัน โดยได้รับค่าจ้าง

กิจกรรม CSR เราเห็นได้บ่อย แต่ไม่ค่อยทราบ ว่าเป็นกิจกรรมของ CSR

ตัวอย่าง กิจกรรม CSR ที่มีให้เห็นบ่อยๆ เช่น

– การบริจาค สิ่งของ/เงิน

– กิจกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกป่า รณรงค์ลดโลกร้อน

– ตั้งมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือสังคม

หลักการพื้นฐาน ของความรับผิดชอบ ต่อสังคม = เพื่อให้ คำแนะนำ เกี่ยวกับความรับผิดชอบ ต่อสังคม  แก่องค์กร ทุกประเภท ทั้งในประเทศ ที่พัฒนาแล้ว และ ในประเทศ ที่กำลังพัฒนา

ข้อตกลง แห่งสหประชาชาติ (UN Global compact)

เป็นแนวคิด สำหรับธุรกิจ ที่มี พันธะผูกพันธ์ มีการกำหนด ให้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักการเพื่อความถูกต้อง ตามแบบแผน ที่ได้ วางแผนไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ ได้ผลตาม ที่คาดหวัง ไว้โดยเร็ว ที่ได้รับการยอมรับ โดยสากล 

 หลักการ ที่พึงมี ภายใต้องค์กร

• สิทธิมนุษยชน = ควรส่งเสริม และเคารพ ต่อการปกป้อง สิทธิมนุษยชน ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อ สังคมที่หน้าอยู่

• แรงงาน = ควรยอมรับ เสรีภาพ เลิกใช้ แรงงานเด็ก ไม่ให้มี การเลือกปฏิบัติ ในด้านการจ้างงาน อาชีพ และ ควรมีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่แรงงาน หรือ ลูกจ้าง

• สิ่งแวดล้อม = เพื่อส่งเสริม การมี ความรับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อม และ สนับสนุน ให้เกิดการแพร่กระจายของเทคโนโลยี ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ให้อยู่คู่กับ เราตลอดไป

• การต่อต้าน การทุจริต = ธุรกิจควรดำเนินไปเพื่อ ต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการขู่กรรโชก การติดสินบน และ การณรงค์ ให้คนในบริษัท ได้รับการฝึกอบรมให้รู้จัก
ความถูกต้อง

อ่านเพิ่มเติม https://mdk-shop.com

สนับสนุนโดย https://asiastar365.net/sexy-baccarat ,https://ufabac.com/sa-gaming-2/ , https://jokergame24.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Related Post

เรื่องต้องรู้ ของคุณ ผู้ชายวัยทองเรื่องต้องรู้ ของคุณ ผู้ชายวัยทองเรื่องต้องรู้ ของคุณ ผู้ชายวัยทอง “วัยทอง” เคยเป็นผู้ต้องหาตัวฉกาจ เมื่อพบผู้หญิงมีอารมณ์เกรี้ยวกราด แปรปรวน หรือแม้กระทั่งอ่อนไหว น้ำตาร่วง ซึ่งในความเป็นจริง ภาวะวัยทองสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย