Tag: สาระบทความ

The Growth MasterThe Growth MasterThe Growth Master ได้เปิดตัวเว็บไซต์ที่ถือเป็นสื่อแรกของประเทศไทยที่นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับศาสตร์ Growth Hacking และสาระความรู้ด้านการตลาดออนไลน์ โดยพวกเราได้เผยแพร่บทความแรกไปเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนในปี 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆ ในทุกบทความจากผู้ติดตามและแฟนเพจของเราที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของธุรกิจ นักการตลาด นักพัฒนาเว็บไซต์ นักศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย

อุปสรรคของการสื่อสารอุปสรรคของการสื่อสาร1) ผู้ส่งสารขาดความรู้ในเรื่องที่จะส่งสาร 2) ผู้ส่งสารขาดประสบการณ์ในการส่งสาร 3) ผู้ส่งสารมีอคติต่อผู้รับสารหรือตัวสาร

ข้อเรียกร้องหนึ่งของกลุ่มเยาวชนข้อเรียกร้องหนึ่งของกลุ่มเยาวชนข้อเรียกร้องหนึ่งของกลุ่มเยาวชน คือ ยุบสภา ลองประเมินกันว่า หากยุบสภาตอนนี้ จะเกิดอะไรขึ้น

ความสุขมาจากอารมณ์ความรู้สึกความสุขมาจากอารมณ์ความรู้สึกความสุขมาจากอารมณ์ความรู้สึก แน่นอนว่าด้วยพื้นฐานในหลายๆ อย่าง ที่ส่งผลให้คนเรามีประสบการณ์ที่แตกต่างกันที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เลยทำให้ความรู้สึกและความสุขคนเรามีไม่เท่ากัน โดยไม่มีหลักเกณฑ์ใดที่สามารถจะนำมาชี้วัดเรื่องความสุขได้

รู้เท่าทันพ้นภัยยุคไซเบอร์รู้เท่าทันพ้นภัยยุคไซเบอร์สื่อดิจิทัลที่มาพร้อมทั้งความเพลิดเพลินผ่อนคลายในรูปแบบของเกมที่มีปรากฏหลากหลายรูปแบบเวลานี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีบทบาทอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ขณะที่เกมส่งผลต่อพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได้ทั้งทางที่ดีและตรงข้าม ซึ่งในส่วนดีนั้นสามารถเป็นสื่อพัฒนาสมอง ฝึกทักษะความรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้เล่นไ